رستوران مدرن

۲۳/۰۱/۱۳۹۵ admin 0

کیفیتی که من در طراحی این رستوران انرا تعقیب نمودم پذیرش محیط طبیعی به عنوان بخشی از پروژه بود(ارتباط بین داخل و خارج) با استفاده [توضیحات بیشتر…]

غرفه مدرن

۲۲/۰۱/۱۳۹۵ admin 0

ارمان گرایی مدرنیستی ایجاد زمینه ای خنثی برای اثار به نمایش درامده را اساس خود قرار داده است.دیوارها به رنگ سفید خالص در می ایند.نور [توضیحات بیشتر…]

رستوران مدرن

۲۲/۰۱/۱۳۹۵ admin 0

هدف اصلی در طراحی این پروژه، ایجاد اتصال میان رستوران و آشپزخانه بوده است. تمام فضا یکپارچه می باشد و هیچ قسمتی پوشیده و پنهان [توضیحات بیشتر…]