ضوابط طراحی مدولار برای ساختمان – ضوابط ابعادی مدولار برای در و پنجره در واحدهای مسکونی

۰۵/۱۱/۱۳۹۷ admin1 0

    پدیدآورندگان : نویسنده: کمیته تخصصی ضوابط طراحی مدولار برای ساختمان موضوع : ساختمان‌سازی – برنامه‌ریزی , معماری – هماهنگی مدولار , ساختمانهای مدولار [توضیحات بیشتر…]