نمونه انیمیشن در revit

۰۲/۱۱/۱۳۹۷ admin1 0

نمونه انیمیشن در revit https://www.aparat.com/v/wKZs2/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%AF%D8%B1_revit نمونه خروجی انیمیشن (رندر نشده) در نرم افزار رویت منبع: www.aparat.com