بررسی نقش معماری واهمیت توجه به طراحی مجموعه های تفریحی- توریستی در پیشرفت وتوسعه ی توریسم(اکوتوریسم) پایداروکاهش اثرات زیست محیطی

۲۵/۰۴/۱۳۹۸ admin1 0

بررسی نقش معماری واهمیت توجه به طراحی مجموعه های تفریحی- توریستی در پیشرفت وتوسعه ی توریسم(اکوتوریسم) پایداروکاهش اثرات زیست محیطی www.civilica.com مشخصات نویسندگان مقاله بررسی [توضیحات بیشتر…]

بررسی مبانی مجتمع تفریحی، فرهنگی با رویکرد معماری پایدار (نمونه موردی: جنگل قائم- استان کرمان)

۲۵/۰۴/۱۳۹۸ admin1 0

بررسی مبانی مجتمع تفریحی، فرهنگی با رویکرد معماری پایدار (نمونه موردی: جنگل قائم- استان کرمان) www.civilica.com مشخصات نویسندگان مقاله بررسی مبانی مجتمع تفریحی، فرهنگی با [توضیحات بیشتر…]