فهرست بها سال ۹۷

۱۴/۱۱/۱۳۹۷ admin1 0

  tadkar.com/images/stories/pdf/Fehrest_1397/Abnieh1397.pdf   دانلود کلیه فهرست های بهای رشته های مختلف(فهرست بها ۹۷ شامل رشته های ابنیه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، راه، راه آهن و [توضیحات بیشتر…]