سیرکولاسیون

۱۴/۱۰/۱۳۹۷ admin1 0

سیرکولاسیون در فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان سیرکولاسیون به این معنا آمده است: ۱الگوی رفت و آمد در یک محوطه یا ساختمان. ۲ در ساختمان [توضیحات بیشتر…]