تکنیک‌هاى مصاحبه

۰۴/۱۱/۱۳۹۷ admin1 0

  یافتن موضوع مصاحبه (سوژه‌یابی) انتخاب روش تولید مصاحبه خوب مکالمه، مصاحبه، گفت‌وگو گفت و گو کنیم، نه مصاحبه! درگیری، رمز گفت‌وگوهای موفق شروع جذّاب [توضیحات بیشتر…]