پروژه آماده متره و برآورد ساختمان ۲ طبقه ( ۳ سقف)


پروژه آماده متره و برآورد ساختمان ۲ طبقه ( ۳ سقف)

۱۲۳project.ir

توضیحات

پروژه آماده متره و برآورد ساختمان ۲ طبقه ( ۳ سقف) شامل موارد زیر میباشد:

  • محاسبات ریزمتره
  • محاسبات برآورد هزینه
  • براساس فهرست بها ابنیه سال ٩۵

نرم افزارهای مورد استفاده

  • Auto Cad
  • Excel

فایل نقشه سازه بصورت رایگان قابل دانلود میباشد.

منبع:

۱۲۳project.ir