پروژه آماده متره و برآورد ساختمان بتنی ۲ طبقه

پروژه آماده متره و برآورد ساختمان بتنی ۲ طبقه

۱۲۳project.ir

توضیحات

پروژه آماده متره و برآورد ساختمان بتنی ۲ طبقه

متره و برآورد در مهندسی عمران به فرایند اندازه گیری مقدار مصالح مورد نیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح به کار رفته در یک پروژه اجرا شده گفته میشود. این اندازه گیریها و آنالیزها معمولاً در جدول هایی خاص انجام می گیرند که به آنها صورت وضعیت گفته می شود. متره و برآورد یکی از زیرمجموعه های مدیریت پروژهاست. به افراد شاغل در این حرفه مترور گفته میشود. یک مترور باید درک خوبی از روشهای ساخت و ساز و هزینه این روشها داشته باشد.[۱] متره جهت محاسبه مقادیر و برآورد جهت پیش بینی قیمت اجرای پروژه های عمرانی کاربرد دارد.

وظایف یک مترور شامل موارد زیر است:

 • مقدار و کیفیت مصالح مورد نیاز
 • برآورد نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای پروژه
 • نرخ دادن در مناقصه ها
 • زمانبندی ساخت و ساز

متره و برآورد ساختمان بتنی ۲ طبقه حدودا ۶۵ متر از خاک برداری تا انتهای کار بر اساس فهرست بهای ۹۴ مورد انجام شده است.

شامل موارد زیر میباشد:

 • عملیات خاکی با دست
 • قالب بندی فنداسیون
 • بتن ریزی فنداسیون
 • بتن مگر فنداسیون
 • آرماتوربندی فنداسیون
 • خاموت فنداسیون
 • خاموت تیرها
 • بتن ریزی تیرها
 • سقف تیرچه بلوک
 • قالب بندی سقف
 • قالب بندی تیرها
 • آرماتور حرارتی سقف
 • قالب بندی ستونها

نرم افزارهای مورد استفاده

 • Excel

فایل نقشه سازه بصورت رایگان قابل دانلود میباشد.

منبع:

۱۲۳project.ir