هنر پارامتریک

در قرن بیستم مواد مورد استفاده جهت ساخت و ساز به اجر ,سنگ ,چوب و فولاد محدود بودند که این روند در قرن بیست و یکم به خاطر جاه طلبی های جدید که ریشه در بهبود شرایط اقتصادی مردم و ظهور مصالح جدید و با کیفیت و همچنین رشد تکنولوژی داشت, نیاز به ساخت ساز با کیفیت را در اولویت طراحان و معماران قرار داد. در این پروژه با استفاده از بازشوهایی که با کامپیوتر کنترل میشوند امکان ارتباط بیشتر کاربران با محیط زیست و چشم انداز طبیعی  اطراف پروژه داده شده است.


 In the twentieth century the materials used for the building  were  limited to brick, stone, wood and steel. That the trend in the twenty-first century due to new ambitions that rooted in the economic improvement and the emergence of new materials and quality and as well as the development of technology.Need to building quality to be priority for designers and  architects. In this the project with openings that controlled with computer, possibility for most communicate with the environment and the natural landscape of side of project is given.

عنصر بصری:خطوط عمودی.فرم های شبکه ای

فرم های شبکه ای

یک شبکه میتواند توسعه تقاطع دو یا چند مجموعه خطوط موازی با فواصل منظم تعریف شود.شبکه یک الگوی هندسی را ایجاد میکند که متشکل از نقاطی در محل تقاطع خطوط شبکه ای با فواصل منظم و حوزه هایی با اشکال منظم است.

خطوط عمودی

خطوط عمودی قابلیت ایجاد حس‌های مختلف، از قدرت و استحکام (همانند آسمان خراش‌ها) تا رشد (همانند درخت) در عکس را دارند. کارایی بیشتر این خطوط زمانی است که کادربندی به صورت عمودی صورت گیرد که در این‌ حالت بر روی ارتفاع و بلندی سوژه اصلی تاکید دارد.

مصالح تشکیل دهنده:

کامپوزیت :
در مهندسی مواد این اصطلاح معمولاً به موادی گفته می‌شود که یک فاز زمینه (ماتریکس) و یک تقویت کننده (پرکننده) تشکیل شده باشند.کامپوزیت از دو قسمت اصلی ماتریکس و تقویت کننده تشکیل شده‌است. ماتریکس با احاطه کردن تقویت کننده آن را در محل نسبی خودش نگه می‌دارد. تقویت کننده موجب بهبود خواص مکانیکی ساختار می‌گردد. به طور کلی تقویت کننده می‌تواند به صورت فیبرهای کوتاه و یا بلند و پیوسته باشد

مزایای مواد کامپوزیتی :
مقاومت مکانیکی نسبت به وزن بالا.۲٫مقاومت در برابر خوردگی بالا.۳٫خصوصیات خستگی عالی نسبت به فلزات.۴٫خواص عایق حرارتی خوب.۵٫به دلیل صلبیت بیشتر، تحت یک بارگذاری معین، خیز کمتری(بعضا ده‌ها برابر کمتر) نسبت به فلزات دارند