نمایشگاه بین المللی

تعریف نمایشگاه بین المللی:

نمایشگاه عبارت است از فضای مناسب و استثنایی و خارق العاده که در آن عرضه کنندگان و بازدید کنندگان می توانند با فعالیت های سازمان یافته و هماهنگ به مبادله کالاها، خدمات و اطلاعات بپردازند، نمایشگاه محل تلاقی عرضه کنندگان و بازدیدکنندگان و تفکر جدید و مبادله اطلاعات و محل ارائه ابتکارات، اختراعات و ابداعات است.

نمایشگاه پدیده ای بر آمده از دوران مدرن است که بنا به ضرورت تولید وعرضه ی انبوه کالا در سده ی نوزدهم ظهور کرد.


International exhibition definition:

Exhibition means suitable and exceptional and extreme space that suppliers and visitors can exchange goods, services and information by organized and harmonized activities. Exhibition is the place of suppliers and visitors meeting and new thinking and information exchange and place of inventions, fictions and innovations.

Exhibition is a phenomenon from modern period that based on necessity, production and mass supply of goods at nineteenth century was appeared.


تعریف مدرنیته:
عوامل متعددی مانند خردگرایی, توسعه ی علوم, توسعه ی فلسفه و به ویژه گسترش تکنولوژی موجب تکوین مدرنیسم شد.. استفاده از مظاهر تکنولوژی, از جمله کاربرد فلز که ابتدا در پل سازی و سپس در ساختمان سازی شروع شد, در شکل گیری معماری مدرن موثر بود.


Modernization’s definition

Multiple factors like rationalism, science development, philosophy development and in particular, technology extension caused modernism genesis. Application of technology symbols like metal’s function that at first began from bridge building, then building, was effective at construction of modern architecture.


بررسی نمونه های موردی در ساخت نمایشگاه های بین المللی:

نمایشگاه پاریس :
نمایشگاه سال ۱۸۸۹ پاریس نتیجه پیشرفتی را که از مدت ها پیش در فن سا ختمان با ساختن نمایشگاهها آغاز گشته بود مشخص می دارد با ساختن این نمایشگاه مهندسینی بزرگ مانند ایفل به رفعت قدرت خود رسیدند .

مترو پولیتن اکسپو (مرکز نمایشگاهی آتن)
محل برگزاری بسیار مدرن و کاربردی برای نمایشگاه ها، کنفرانس و رویداد های مهم در یونان است. این مجموعه در مکان و موقعیت ممتاز، در کنار فرودگاه بین المللی الفترویس آتن قرار گرفته است.این مجموعه همه ساله میزبان بیش از ۳۵ نمایشگاه و رویداد بزرگ و حداقل ۵۰۰,۰۰۰ نفر بازدید کننده است. که هدف آن ترویج و توسعه بازار در کشور یونان می باشد.این مرکز تنها ۲ کیلومتر تا فرودگاه و چند دقیقه تا ایستگاه مترو و راه آهن حومه فاصله دارد.

نمایشگاه گِرگ لین :
اولین چیزی که در بدو ورود نظر بیننده را به خود جلب می کرد تراریوم یا خاکزیدان نسبتاً بزرگی بود که در آن قورباغه های کوچک زنده ، که رنگ نقوش بدنشان خود را با شرایط محیطی تغییر می دهند ، نگهداری می شدند . همزمان سرتاسر کنارۀ سمت راست سالن نمایشگاه را پرده ای شفاف مجزا کرده بود که در پس آن گروهی از پروانه های زنده به نمایش گذاشته شده بودند . پس از تراریوم قورباغه ها (طبیعت جاندار) معمار ظروف یوگند استیل (سنت) را به نمایش گذاشته بود که فرم آن ها نیز از طبیعت الهام گرفته بود . . پس از گذر از «طبیعت جاندار» و «گذشته» بود که بیننده به کارهای معمار می رسید .

نهایتاً همه راه ها در انتهای سالن مجدداً به دنیای موجودات زنده ختم می شد و هنرمند حلقه افکارش را با آکواریومی که در ان چند عروس دریایی (نرم تنانی که توانایی خاصی در وفق خود با شرایط گوناگون دارند) شنا می کردند ، بسته بود . حلقه ای که در دنیای جانداران نیز به واسطه ارجاع به خاک ، آب و هوا تکمیل شده بود .

لین سعی دارد مرزهای موجود معماری را پشت سر گذاشته ، در آغاز قرن بیست و یکم با امداد از طبیعت جانداران قدم به سوی معماری بگذارد که در آن هیچ گونه ای چون دیگری نیست


Consideration of case models in creation of international exhibitions:

Paris exhibition: exhibition of 1889 Paris denotes to development that from long ago began by exhibition construction at building, by construction of this exhibition some eminent engineers like Feel reached to their power’s peak.

Metropolitan expo (Athena exhibition center) is the very modern and functional celebration place for exhibitions, and important conferences and events at Greece. This collection with a distinct place and location, has positioned near the international airport of Athena –Axletrees .

 Each year, this collection is the host of more that 35 large exhibition and event and at least 500,000 visitors, that it’s aim is to market’s extension and development at Greece. This center is spaced only 2 kilometer t0 airport and some minute to metro and suburb railway.

Gerg leen exhibition: The first thing that attracted the viewer’s opinion immediately, was relatively large terrarium or tricolors container, in which alive and small frogs, who change the color of their body’s figures with environmental conditions, were guarded. At the same time, all over the right part of exhibition’s saloon was distinguished by clear curtain, that beyond it a group of alive butterflies have been exhibited. After the frog’s terrarium, (alive nature), the architecture exhibited Boogeymen steed (cent) containers that their from has suggested from nature. After passing from “alive nature” and “past” , the viewer reached to architecture’s works.

Eventually, all the ways at the end of saloon concluded to alive creations again, and the artist closed his thought’s circle with an aquarium in which some marine bride (molluscs who have specific ability to adopt themselves by various conditions), also a circle in animates by reference to soil, water and air was completed.

Line try to pass the existed architecture frontiers, and at the beginning of twentieth century by help of animates nature take a step toward architecture in which any species is like another.


نمایشگاه قصر بلورین لندن واقع در کشور انگلستان:

نخستین نمایشگاه بین المللی در سال ۱۸۵۱ در هاید پارک لندن موسوم به قصر بلورین که سازه ای فلزی داشت و از شیشه درآن استفاده شده بود موجب توجه به مصاله جدید و زبان جدیدی برای معماری شد.اجزای این بنا به صورت پیش ساخته تولید و درمحل نصب شدند.

دلایل اهمیت نمایشگاه قصر بلورین انگلستان:

۱- از قطعات پیش ساخته ای درست شد که در محل احداث بنا به یکدیگر متصل شدند.
۲- در ساختن این قصر از مصالح جدید، مانند آهن و شیشه استفاده شده بود- آهن و شیشه ای که بعدها محبوب معماران مدرن شد و برخی طرح های سبک و اثیری بسیار جالب از ترکیب آن دو پدید آمد.
۳- اساس و اسکلت ساختمانی قصر بلورین کاملاً در معرض دید بود.
۴- تناسب اجزاء و اتصال پیچ و مهره ها و شیشه و آهن به فرهنگ معماری افزوده شد و بیشتر به آن ها توجه شد.

تاثیرات متضاد نمایشگاه سال ۱۸۵۱ کشور انگلستان:

این قصر روی هم رفته دو نوع تاثیر متضاد به بار آورد:
۱- از یک جانب، امکانات فنی که در ساختمان قصر بلورین به کار گرفته شد و نیز فرآورده های صنعتی که در آن به معرض تماشا گذاشته بودند، نوید عصر تازه ای را می داد که در آن صنعت و فن به عنوان وسیله ای برای بهبود زندگی و رفاه و تحرک و فراغت بیشتر آدمی به کار گرفته می شد.
۲- پاره ای از متفکران انگلیسی به ویژه به عواقب صنعتی شدن می اندیشیدند و در این مورد خاص پیشرفت های صنعتی را خطری برای کارهای دستی می دیدند، که هدفش برخلاف صنعت، تولید هر چه بیشتر و سود افزون تر نبود بلکه کیفیت کار و هنر و خلاقیت بود.

قصر بلورین همان‌سال‌ها در آتش‌سوزی ناگهانی و مشکوکی به طور  کامل سوخت و تنها اسنادی اندک به صورت تصویری یا نقشه‌های اندک معماری از آن به جا مانده است.


palace exhibition at England:/- London’s crystalline.

The first international exhibition at 1851 in London’s Hide park called crystalline palace that had a metal construction and glass used in it, caused pay attention to new compromise and language for architecture. The elements of this building were produced as prefabricate and installed in place.

The reasons for importance of England’s crystalline palace.

  • Made from prefabricate pieces that at the place of building erection were connected to each other
  • In construction of this palace, new materials like iron and glass were used- the iron and glass that later were interested by architects and some very interesting light and ethereal designs were made from combination of both of them.
  • ۳-The basis and structural skeleton of crystalline palace was completely observed.
  • Elements fitness, connection of bolt and pins and glass and iron were added to architecture culture and more attention paid to them.

The opposed effects of 1851 exhibition at England:

Altogether, this palace caused two opposed effect:

۱-From one hand, technological facilities that were applied at crystalline palace and then industrial manufactures which were showed in it, promised from a new period in which industry and technology were applied as a tool for living improvement and more welfare, movement and leisure of man.

۲-Some of English mindful people, in particular thought about industrialization results and in this specific matter, knew industrial developments as a danger for manual works that it’s aim, against industry, was not more production and increased profit, but was quality of work, art and innovation.

At those years, crystalline palace burned completely at a sudden and doubtful fire and only little documents as pictorial or few architecture’s maps remained from it.


تعریف سبک گرایی در معماری(معماری ایدیو لوژیک):

با پیشرفت تمدن بشری یا دوره صنعت مهم ترین مساله تغییر و نوع ساخت و ساز بود به طوری که در این دوره مهندسان توانستند علاوه بر گسترش تکنولوژیکی و فن آوری، از طریق گسترش علوم مختلف مسایل مهم تری را پیگیری کنند و حتی بر بلایای طبیعی نیزفائق آیند .از طرف دیگر گسترش علوم و فنون موجب ارتقای ارتفاع ساختمان ها و بلندمرتبه سازی شده است. در همین راستا صادرات و واردات مصالح ساختمانی به منظور برهم زدن محدودیت تهیه مصالح و نیز افزایش مقاومت در مقابل بلایای طبیعی مانند زلزله، گسترش پیدا کرد. بنابراین در دوران مختلف زمان ، به اقتضای فرهنگ و باورهای مردم همچنین امکانات موجود ، مهندسان شیوه های متفاوتی را در طراحی ساختمانها بکار بردند و بدین ترتیب سبکهای معماری با خصوصیاتی منحصر به فرد پدید آمدند.

 

فن و هنر معماری از مهمترین نشانه ها و و یزگیهای فرهنگ هر قوم و هر دوره تاریخی و نشان دهنده فضای زیست انسان در هر زمان می باشد .
معماری همیشه و در همه حال تابع اصول و ضوابط معین و شناخته شده ای است و پیوندی استوار و ناگسستنی با فرهنگ، الگوهای رفتاری و ارزشهای جامعه داردو به همین دلیل است که سبک معماری هر دوره ،انعکاسی از فرهنگ و هنر آن دوره محسوب می شود،

هر سبک جدید معماری بر اصول، روشها و سنتهای سبک های پیشین استوار است و به همین علت بین سبکهای گوناگون معماری در گذشته رابطه ای چنان محکم وجود دارد که مرزبندی در بین آنها دشوار به نظر می رسد.

به نظر میرسد تمامی سبکهای معماری که باعث رشد ، پیشرفت و تکامل معماری شده است به دلیل آنکه سبک قبلی خود را دگرگون کرده و یا تکامل بخشیده معماری سنتی و هویت معماری زمان خویش را از بین برده است.

سنت چیزی در گذشته نیست ،سنت همیشه با ماست و خواهد بود. سنت نیاز واعتقاد ما در دورانی است که در آن به سر می بریم، معماری که بر اساس فرهنگ و سنت و نیاز امروز و نه گذشته باشد معماری با هویتی است و این هویت همیشه با ماست و خواهد بود .


Definition of Lightweight in Architecture (Idiom Logic Architecture):

By development of human’s civilization or industry period, the most important problem was change and type of construction, so that in this period, engineers in addition to techno logic extension and technology, by extension of various sciences could follow more important problems and even get over natural calamities. On the other hand, extension of science and technology has caused promotion of buildings height and highfalutin construction. In this regard, export and import of building materials in order to unsettle limitation of ,arterial prepare and also resistance increase against natural calamities like earthquake was extended. So at different periods of time, based on people’s culture and believes, also existed facilities, engineers applied different ways at buildings design and so architectural styles with unique properties appeared. Technical and art of architecture are the

Most important signs and properties of each nation and each historical period’s culture and shows the space of human’s living at each time.

Architecture always and at each time is a function of certain and knows basis and criteria and has a consistent and steady link with culture, behavioral patterns and values of society and because of this architecture style of each period is a reflection of that periods culture and art.

Each new style of architecture is based on basis, ways and traditions of previous one and because of this among various style of architecture in post there is so firm relation that demarcation among them seems hard.

It seems that all architecture styles that caused growth, development and evolution of architecture, because turn or evolve traditional architecture and entity of architecture of their time.

Tradition is not something in post, tradition always is and will be with us, tradition is our need and belief in period that we live in, architecture which is based on our now culture, culture and need, not past is on architecture with entity and this entity always is and will with us.


مد گرایی در معماری:

تعریف مد :
روشی موقتی است که شیوه زندگی را تعیین میکند.

مد یک امر موقتی است.مد یعنی بروز بودن .

مد گرایی در معماری :

مد گرایی در معماری همان پوسته ای است که ارزش معماری را در حد یک ماسک و نقاب پایین میاورد .

این بحث از انجایی شروع شد که ساختمان ها ساخته شدند و ما احساس کردیم این ساختمان ها به میراژ خاصی تعلق ندارند و از هیچ روشی پیروی نمیکنند به طوری که تا چند سال دیگر ما به این نتیجه خواهیم رسید که این ساختمان مطبوع طبع ما نیست !
از همین جا است که مدگرایی در معماری اغاز شد .

علت گرایش به مد گرایی:

تقلید گرایی از حس عقب افتادن به وجود میاید .

روشی که معماران درباره مدگرایی ارایه میدهند اوایلش ممکن است جذاب بوده باشد برای همین همان روش را تکرار میکنند و مهم اینجاست که در هر بار تکرار از ریشه اولیه خودش فاصله میگیرد و ارتباطش به تدریج با ایدیولوژی مد اویه قطع میشود !

ایرادات گرایش به مد گرایی در جامعه معماری :

وقتی یک ساختمان ساخته میشود باید بتوانیم ان ساختمان را تا ۱۰۰ سال از نگاه و دید و فرهنگ مردم زنده نگاه داریم .

ولی وقتی یک ساختمان تحت عنوان مد گرایی ساخته میشود برای اینکه پدبده مد یک امر موقتی است و معمولا عمر ان در حدود ۵ سال میباشد برای همین موضوع این ساختمان در ۹۵% از طول مدت حیات خودش به یک ساختمان از مد افتاده و کسل کننده تبدیل خواهد شد .

مهمترین ایراد این مساله هم این است که فضای شهری را بعد از چند سال تبدیل به یک فضای از مد افتاده و کسل کننده خوهد کرد !.


 

Factionalism at architecture:

Definition of fashion: is a temporal way that determine method of life. Fashion is a temporal matter. Fashion means being update.

Factionalism at architecture:

Factionalism at architecture is the cortex that descends architecture value as a mask and cover.

This discussion began from when building were erected and we felt that these buildings are not belonged to specific heritage and don’t follow from specific procedure, such that until some next years, we reach to this result that this building is not our favored one.

It was from this time that Factionalism at architecture was began.

The reason of attitude toward Factionalism:

Attitude toward mimic arises from backwardness

The procedure which architects offer about Factionalism, at first could be attractive, and because of this, they repeat it, and it is important that each repetition gets far away from it’s initial root and gradually it’s relation with ideology of initial fashion is cut.

Disadvantage of Factionalism in architectural society:

When a building is erected, we must sustain that building from look, view and culture of people alive until 100 years.

But when a building is build upon Factionalism, because fashion phenomenon is a temporal matter, it’s life time is usually about 5 years, and for this, the building at 95% of it’s life time become worn and tedious.

The most important disadvantage of this matter also is that after some year convert the urban space to a worn  and tedious one!

بررسی جغرافیایی اب و هوا و اماکن تاریخی و بافت جمعیتی استان کرمانشاه و تاثیر بافت جمعیتی بر متراژ هفت هکتاری نمایشگاه در مقایسه با نمایشگاه شهر افتاب در استان تهران

جمعیت استان
در جنگ جهانی اول کرمانشاه به تصرف قوای عثمانی درآمد ولی بعد از سقوط بغداد آنها شهر را تخلیه کرده، عقب‌نشینی کردند. در جنگ جهانی دوم نیز به تصرف قوای نظامی انگلستان درآمد. بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ جمعیت استان کرمانشاه بالغ بر ۱۸۷۹۳۸۵ نفر بوده است که حدود ۳ درصد از جمعیت کل کشور را شامل می شود و از این نظر در کل کشور دارای رتبه سیزدهم است . از این تعداد ۳۵/۵۹ درصد در نقاط شهری و ۳۰/۳۹ درصد در نقاط روستائی زندگی می کرده‌اند و بقیه جمعیت به صورت غیر ساکن می باشند. از جمعیت فوق ۹۱۶۳۱۰ نفر مرد و ۸۶۲۲۸۶ نفر آن زن بوده‌اند که در نتیجه نسبت جنسی ۱۰۶ به دست می آید یا به عبارتی دیگر در این استان در مقابل هر ۱۰۰ نفر زن ، ۱۰۶ نفر مرد وجود داشته است. این نسبت در بین اطفال کمتر از یک سال برابر ۱۰۷ نفر و در بزرگسالان ۶۵ ساله و بیشتر معادل ۱۳۷ نفر بوده است. از جمعیت این استان ۱۴/۴ درصد در گروه سنی ۶۵ ساله و بیشتر قرار داشته‌اند. ۱۴/۵۵ درصد بین ۱۵ تا ۶۴ ساله و ۷۱/۴۰ درصد کمتر از ۱۵ ساله می باشند. در سال ۱۳۷۵ میزان با سوادی در جمعیت ۶ ساله و بالاتر استان به ۵۷/۷۶ درصد می‌رسد که این رقم در نقاط شهری ۱۴/۹۷ درصد و در مناطق روستائی و غیر ساکن ۳۰/۹۲ درصد به دست آمده است. به عبارتی دیگر در استان به طور متوسط از هر ۱۰ نفر ۹ نفر با سواد می باشد.

جغرافیایی طبیعی و اقلیم استان
استان کرمانشاه ناحیه ای کوهستانی است که ما بین فلات ایران و جلگه بین النهرین قرار گرفته است و سراسر آن را قلل و ارتفاعات سلسله جبال زاگرس پوشانیده است. سلسله جبال زاگرس در محدوده این استان به صورت مجموعه ای از رشته کوهای موازی پدیدار گشته که دشتهای مرتفع کوهستانی در بینابین آنها شکل گرفته و بستر گذرگاه های مهم زاگرس را به وجود آورده است. استان کرمانشاه در معرض جبهه های مرطوب مدیترانه ای قرار دارد که در برخورد با ارتفاعات زاگرس، موجبات ریزش برف و باران را فراهم می سازد . در استان کرمانشاه اقلیم‌های متفاوت قابل تشخیص است.
۱- زمستان ملایم و تابستان گرم و خشک: که شهرستانهای قصرشیرین، سر پل ذهاب و دهستان ازگله در جنوب غربی شهرستان جوانرود را شامل می شود.
۲- زمستان و تابستان خنک: که شهرستانهای پاوه و جوانرود (بجز دهستان ازگله)و بخش کرند از توابع شهرستان اسلام آباد غرب را در بر می‌گیرد.
۳- اقلیم نیمه خشک و استپی گرم: که شهرستانهای کنگاور ، صحنه و هرسین را شامل می‌شود.

آب و هوای کرمانشاه
با توجه به نظریات هواشناسان و بر اساس آمارهای جوی ثبت شده سالیانه و تجربیات محلی ، استان کرمانشاه دارای آب و هوای گرمسیری است . سایر نقاط استان از نظر آب و هوا تحت تأثیر عوامل اصلی و فرعی دیگری می باشد که اوضاع اقلیمی این ناحیه را به وجود می آورد از جمله عوامل اصلی عبارتند از اول ورود و عبور جریان مدیترانه ای که عامل اصلی بارندگی در استان کرمانشاه می باشد . دوم ارتفاعات این استان که در مقابل جریان های مرطوب غربی قرار گرفته و معمولاً‌ دامنه های این کوهستان ها خصوصاًدامنه های روبه غرب دارای رطوبت بیشتر و دامنه های روبه شرق خشک تر و دارای نزولات جوی کمتر است . مقدار بارندگی در مناطق مختلف بر حسب ارتفاع، تفاوت هایی دارد. چنانکه دشت های محصور داخلی و برخی از جلگه ها دارای بارندگی کمتر و در مناطق مرتفع معمولاً دارای بارندگی بیشتر می‌باشد. سرما معمولاً از آذر ماه آغاز و تا اسفند ماه ادامه می‌یابد. در مناطق کوهستانی برف چندین ماه از سال در ارتفاعات می ماند و درجه حرارت تا ۱۵ـ درجه سانتیگراد پائین می‌آید. فصل زمستان در این مناطق طولانی است که با بهاری کوتاه به تابستان متصل می‌شود.

بادهای مهم استان کرمانشاه
“بادهای غربی” که رطوبت نسبی اقیانوس اطلس و مدیترانه را منتقل می‌کنند که موجب بارندگی می‌گردند و جریان آن معمولا در زمستان و بهار بیشتر است.”بادهای شمال “که در فصل تابستان می وزند و در اعتدال آب و هوای بخشی از استان و کاهش گرمای آن موثرند و”بادهای سام یا سموم” که تنها در منطقه نوار مرزی می وزند و هوای آن را در تابستانها بسیار گرم و غیر قابل تحمل می سازند و زیانهای بسیاری به بار می‌آورد.

طاق بستان
طاق بستان در سمت راست ورودی شهر کرمانشاه، در شمال شرقی این شهر، قراردارد که مجموعه‌ای از سنگ نگاره‌ها و سنگ نبشته‌های دوره ساسانی است . طبیعت اطراف طاق بستان در زمان ساسانیان بیشه‌زاری مناسب برای شکار سلاطین بوده است. بقایای دیوارهایی که در انتهای بیشه،‌ راه بر شکار از کوه رانده شده می‌بسته، هنوز باقی است. پس از ورود به مدخل طاق بستان، اولین سنگ نگاره به اردشیر دوم مربوط است. اردشیر بین اهورا مزدا و میترا قرار گرفته، روی خود را به سوی اهورا مزدا گرفته و با دست چپ حلقه مودت را از وی دریافت می‌کند. زیر پای شاه و اهورا مزدا دشمن یا ( اهریمن) بر زمین افکنده شده است.
بعد از این نقش، طاق کوچکی قرار دارد که پیکره شاهپور دوم و پسرش شاپور سوم بر آن دیده می‌شود. بالای هر کدام از این سنگ نگاره‌ها در سطرهایی به خط پهلوی ساسانی صاحب نقش معرفی شده است. در سومین بخش از این مجموعه، مدخل طاق از بالا تا پایین سنگ نگاره زیبایی از نقش فرشتگان بالدار، درخت زندگی، مجالس شکار گراز در بیشه زار و شکار مرغان و ماهیان در مرداب و نقوش فیل، اسب و قایق و …. وجود دارد که همراه نوازندگان، مجلس شادمانی را حکایت می‌کند. در پایین این نقش، سواری بر اسب، زره پوش و مسلح دیده می‌شود که برخی آن را نقش پیروزساسانی و برخی دیگر نقش خسرو پرویز می‌دانند.
اتاق بزرگ، این اتاق مربوط به اواخر عصر ساسانی است. فرشته‌های سردر تاق نمادپیروزی هستند و صحنه فوقانی در داخل تاق خسروپرویز (۶۲۸ – ۵۹۰ میلادی) را بین مظهراهورامزدا آناهیتا نشان می‌دهد. مجسمه سوار هم احتمالا متعلق به خسروپرویز است ودیوارهای جانبی صحنه‌های بزم و شکار وی را نشان می‌دهد. نقش رنگی در سال ۱۲۳۷ه.ق وبه دستور محمدعلی میرزا دولتشاهی فرزند ارشد فتحعلی شاه قاجار ایجاد شده است.

طراحی سردر

به دروازه‌های بزرگ و مداخل اصلی ورود به ساختمان‌ها یا محوطه‌های ویژه، سَردَر می‌گویند. در محل سردر نهادهای مهم معمولاً سازه‌های ویژه‌ای ساخته می‌شود تا تا بتوان ورودی اصلی آن را به راحتی پیدا کرد و برای همه آشکار و نمایان ساخت، که به خود این سازه‌ها نیز سردر گفته می‌شود. این سازه‌ها معمولاً نقش نمادین نیز دارند و شکل آن‌ها با موضوع فعالیت نهاد مربوطه ارتباط دارد. معمولاً برای نهادهایی مانند مسجدهای مهم، کلیساها، ساختمان‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، دادگستری‌ها و همچنین مدارس دینی و کاروانسراها سردرهای بزرگ ساخته می‌شوند. از سردرهای مشهور در ایران سردر دانشگاه تهران، سردر باغ ملی و سردر قیصریه است.

کارل گوستاو یونگ روان‌شناس شناخته‌شده در نگره «انسان و نمادهایش» می‌گوید نمادهایی که انسان‌ها از دیدگاه نوع معماری، ساختمان نما، سردر، و تندیس‌ها می‌سازند و برپا می‌کنند، نماد از باورها و اعتقادات آن‌هاست

طراحی سردر هم مثل معماری دیگر قسمت های یک ساختمان اهمیت دارد و حتی اگر بخواهید طرحتان را در نگاه اول، جذاب معرفی کنید، اهمیت آن از بسیاری از بخش های دیگر هم فراتر خواهد رفت. یک سردر زیبا به شما خوش آمد می گوید و به سادگی نشان می دهد که با چه نوع فضایی رو به رو خواهید شد. در بسیاری از ساختمان ها، طراحی سردر به عنوان بخشی از نما صورت می گیرد و در نتیجه، خصوصیاتی که در طراحی نما به کار رفته در طراحی ورودی نیز به چشم می خورد. گاهی اوقات هم پیش می آید که شما می خواهید فضای ساده ورودی را با طراحی و اجرای یک سردر، زیباتر جلوه دهید. در هر صورت، وجود سردر می تواند یک اتفاق مهم در طراحی فضای خارجی طرح معماری باشد و به ساختمان شما هویت بدهد.

اطلاعاتی پراکنده در مورد سردرها-

به دروازه‌های بزرگ و مداخل اصلی ورود به ساختمان‌ها یا محوطه‌های ویژه، سَردَر می‌گویند. در محل سردر نهادهای مهم معمولاً سازه‌های ویژه‌ای ساخته می‌شود تا ورودی اصلی آن مجموعه را آسان‌یاب و برای همگان آشکار و نمایان سازد که به خود این سازه‌ها نیز سردر گفته می‌شود. این سازه‌ها معمولاً نقش نمادین نیز دارند و شکل آن‌ها با موضوع فعالیت نهاد مربوطه ارتباط دارد. معمولاً برای نهادهایی مانند مسجدهای مهم، کلیساها، ساختمان‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، دادگستری‌ها و همچنین مدارس دینی و کاروانسراها سردرهای بزرگ ساخته می‌شوند.

سردر دانشگاه تهران

در محل سردر نهادهای مهم، معمولا سازه های ویژه ای ساخته می شود که این سازه ها نقش نمادین نیز دارند و شکل آنها با موضوع فعالیت نهاد مربوطه ارتباط دارد. یکی از آن محلهایی که شکل سردر آن در انتقال پیشینه تاریخی،  میراث فرهنگی، پیام های ویژه معنوی، علمی و فرهنگی و معرفی نوع فعایتهای آن نقش بسزایی دارد، دانشگاه است. سردر دانشگاه ها به عنوان سمبل دانشگاه به حساب می آید.

سردر دانشگاه تهران، سمبل علم و معرفت

از سردرهای مشهور در ایران سردر دانشگاه تهران است.

درباره نمادشناسی سردر دانشگاه تهران دو دیدگاه وجود دارد:

-بال‌های پرنده‌ای خیالی (علم و دانش به عنوان بال‌هایی برای صعود به مدارج بالاتر)

به عنوان کتابی باز-

سردر “پنجاه تومانی” دانشگاه تهران، یکی از سردرهای مشهور ایران است که در پس خاطرات تمامی فارغ التحصیلان این دانشگاه طی ۷۰ سال گذشته و حتی دانشجویان دیگر دانشگاهها نقش بسته است.

بی شک ارزش بین المللی دانشگاه تهران، شهرت جهانی سردر اصلی آن را نیز به ارمغان آورده است. سر دری که به ادعای برخی، الهام گرفته از تصویر خیالی دوپرنده ایست که بال هایشان را برای اوج گرفتن و برخاستن از زمین، باز کرده اند. در حقیقت علم و دانش به دو بال تشبیه شده اند که ورود به دانشگاه با آن دو ممکن است و خروج از دانشگاه نیز با تقویت این بال ها موجب صعود افراد بر فراز اجتماع خود و پاسداری از آن می شود. و به زعم برخی دیگر، سردر دانشگاه  تهران به منزله کتابیست که به صورت باز در مقابل دیدگان گذارده شده و بیانگر ارزش مطالعه و تحقیق است. این بنای تاریخی، علاوه بر اینکه در سطح ملی، سمبل تمام نمای علم، دانش، معرفت و نماد زندگی شیرین دانشجویی در زیر سقف مرکز نمادین علمی کشور ( دانشگاه تهران ) است، در خارج از ایران نیز معرف یک دانشگاه نامدار در سطح خاورمیانه است.با یک بررسی گذرا می توان ادعا کرد که دانشگاه تهران تنها دانشگاهی است که از طریق یک بنای فرهنگی سمبلیک با مهندسی پیچیده، پیامهای ویژه معنوی، علمی و فرهنگی را به مخاطبان خود القا می کند. این در حالیست که اهمیت نقش طراحی “سردر”   در دیگر دانشگاههای کشور تا به امروز مورد توجه جدی قرار نگرفته است، به نحوی که پس از طراحی “سردر” دانشگاه آزاد، اولین “سردر ” دانشگاهی کشور پس از انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۷۸ در دانشگاه علم و صنعت در دستور کار قرار گرفت، سردری که طرح آن در یک مسابقه سراسری در سال ۷۸ توسط اساتید معماری انتخاب و در آبان ماه ۸۵ رو نمایی

سردر دانشگاه علم و صنعت

بر اساس این گزارش، طرح مذکور با نگاهی مدرن متشکل از دو پوسته بتنی هر یک شامل دو قوس است که قوس‌‏های جناغی داخل , برگرفته از معماری اسلامی ایران بوده و قوس‌‏های سهمی گونه بیرونی نمادی از علم و فناوری و یادآور معماری باستانی ایران است.سر در دانشگاه علم و صنعت ایران اولین سر در دانشگاهی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی طراحی و ساخته شده است.

آموزش عالی در حالی براساس برنامه  چهارم و چشم انداز بیست ساله به توسعه علمی و گسترش مرزهای دانش می پردازد که براساس آن دانشگاههای کشور به ویژه دانشگاههای بزرگ و مادر باید به جمع دانشگاههای برتر منطقه و حتی جهان دست یابند، این در حالیست که دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی کشور و حتی خاورمیانه،  دانشگاه تربیت مدرس تنها دانشگاه تحصیلات تکمیلی کشور، دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه المپیادیها و برترینهای کنکور و دانشگاه امیرکبیر به عنوان یکی از دانشگاههای مطرح فنی مهندسی کشور و … با آن پیشینه و افتخارات علمی، هنوز برای نمادگذاری دارای سردری درخور نیستند. متاسفانه در حال حاضر بر ورودی اکثر دانشگاههای کشور تنها تابلویی منقش به نام و تاریخ احداث دانشگاه نصب شده است، تابلویی که بر سر هر آموزشگاه و بنگاه اقتصادی و تجاری دیگر نیز وجود دارد، این در حالیست که طراحی سر دری درخور هر دانشگاه می تواند در انتقال پیامهای نمادین دانشگاه نقش بسزایی داشته باشد همانند سردر دانشگاه تهران; آرم و سردر این دانشگاه نه تنها نشانی از دانشگاه شده است بلکه در خارج از مرزها به عنوان نمادی از ایران نیز شناخته می شود. اهمیت «سردر» و نقش آن در تداعی دانشگاه و اهداف و اولویتهای آن، علاوه بر تاثیرگذاری بیرونی، در درون دانشگاه نیز در ایجاد و تقویت تعلق خاطر، اعتماد به نفس و انسجام اعضای هیات علمی، دانشجویان، کارمندان و … دانشگاه نقش به سزایی دارد.

دکتر قرائی مقدم، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه نیز در این باره با اشاره به «سردر» دانشگاه تهران و تاثیر آن بر مخاطبین و دانشجویان  گفت: اینگونه اثرات معماری یا ساختمانی سمبلی از علم، ادب، دانش، فرهنگ، اعتقادات و باورهای مردم است و همانگونه که یونگ روانشناس معروف در تئوری «انسان و سمبلهایش»عنوان می کند سمبل هایی که انسانها از نظر نوع معماری، ساختمان نما، سردر، و نوع مجسمه -ها ایجاد و نصب می کنند، سمبلی از باورها و اعتقادات آنهاست.

*هر دانشگاهی می تواند انتقال دهنده یک نوع پیام خاص به مخاطبین باشد.

دکتر قرائی مقدم  خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر بسیاری از دانشگاه های ما در صورت نبود تابلو،  قابل تشخیص از منازل مسکونی نخواهند بود که توجه به این مسئله نه تنها در دانشگاه ها بلکه در مدارس هم باید مدنظر قرار گیرد،  چرا که مدارس هم حامل نوعی پیام و مفهوم ویژه برای مخاطبین خود هستند. به گفته وی، نوع معماری سبک ساختمانی و حتی دیوار، موزاییک و آجر مدارس و دانشگاهها به عنوان مراکز فرهنگی کشور،  باید منتقل کننده نوعی پیام اجتماعی،  سیاسی اقتصادی و از همه مهمتر نوعی پیام فرهنگی به مخاطبین باشد. این جامعه شناس،  «سردر» دانشگاه ها را در احیای هویت و بهبود کیفیت تحصیل دانشجویان موثر دانست و گفت: سردر دانشگاه  تهران می توان پیام نمادین آن را به هر رهگذری منتقل کند. وی با تاکید بر ساخت سردرها و مجسمه هایی متناسب با نوع فعالیت و پیشینه دانشکده ها و دانشگاه های مختلف اظهار کرد:این نمادها می توانند پیام آور باشند، همانگونه که مجسمه فردوسی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و مجسمه ابن سینا در دانشکده پزشکی توانسته است این پیام ها را منتقل کند. وی افزود: می توان از عناوین شاعران ونویسندگان و دانشمندان شهیر ایرانی در نامگذاری دانشکده ها و تالارهای مربوطه استفاده کرد و استفاده از نمادها خود یک اصل آموزشی است و آموزش نباید فقط در کتابها و جزوات درسی و آموزشی محدود شود. این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه در طراحی سردر باید به سردرهای سایر وزارتخانه ها و سازمان های کشور هم توجه کرد، گفت: به عنوان مثال سردر وزارت صنایع معادن باید رسالت این مجموعه را با طراحی چرخهای صنعت به نمایش گذارد.

به گفته وی مخاطبین با دیدن مجسمه فرشته عدالت و دیگر مجسمه های اطراف وزارت دادگستری حتی بدون رویت عنوان این وزارتخانه ها متوجه می شوند که این جا حوزه ایی مربوط به امرقضاست که این مسئله در مورد دانشگاهها هم باید اتفاق بیفتد. برخی دانشگاههای کشور این روزها با گذشت چندین دهه از تاسیس خود، با فراست از آثار و نقش ساخت سردر، اقدام به برگزاری مسابقه طراحی سردر جهت انتخاب بهترین طرح متناسب با ماموریت و هویت دانشگاه، کرده اند که باید آن را به فال نیک گرفت و امیدوار بود که نتایج این مسابقات که در سطح آموزش عالی همه گیر شده، به مرحله اجرایی نیز درآید و دانشگاهها علیرغم کسریها، بخشی از بودجه  خود را صرف این مهم نمایند. هرچند که این انتظار از وزارت علوم نیز می رود که به عنوان متولی آموزش عالی، داعیه دار این امر شود و با تعریف یک برنامه و ایجاد تیم کارشناسی نسبت به طراحی و ساخت سردرهای دانشگاهی کشور اقدام کند.

قبل از پست پروداکشن

بعد از پست پروداکشن

 

 

تعریف نماد در معماری:علامتی میباشد که قابل تحلیل و درک معنوی و نشان دهنده چیزی بخصوص در داخل یک کلیت و همواره نشان دهنده یک محتوای کاملا مشخص میباشد.

برای به نمایش گذاشتن فرهنگ ایران باستان در طراحی این پروژه, قسمت جلوی ان از طاق تیسفون کسری الهام گرفته شده است. قوسی که برای سردر ورودی ان در نظر گرفته شده علاوه بر جذابیت بصری که ایجاد میکند با قوس طاق اصلی در این پروژه هماهنگ است.از شیشه فریم دار سر تا سری در جلوی این پروژه استفاده شده است . این شیشه ها علاوه بر شفافیتی که ایجاد میکند , بعضی از جزییات را توسط ایینه در نما پنهان میکند.
در این پروژه, معماری و شهر با هم تلفیق شده است.در جایی که امور شخصی جریان ندارد جای تاسف است که یک دیوارفضای داخل را از بیرون جدا نماید.

برای نمایش هر چه بهتر فرم به مسافرانی که از دو سمت خیابان های اصلی به طرف نمایشگاه میایند از کاشتن درختان بلند سرو نظر شده و به جای ان درختچه در نظر گرفته شده است.همچنین اطراف این بنا برای اینکه چشم انداز طبیعی به خطر نیوفتد باید از احداث ساختمان های بلند پرهیز شود(مانند نمونه موردی نمایشگاه LACMA در ایالات متحده امریکا).(در حاضر ساختمان های اطراف همه در حد یک طبقه هستند و زمین های بالایی بایر میباشند).

درختچه گونه‌ای گیاه است که به خاطر کوتاهی قد و نیز داشتن بیش از یک تنه اصلی (از روی زمین یا نزدیک به زمین) از درخت جدا می‌شود. درختچه‌ها معمولاً کوتاه‌تر از ۵–۶ متر هستند. مثالی که در این خصوص می‌توان آورد درختچه بنکسیا اپیکا می‌باشد.

گروه بزرگی از گیاهان می‌توانند درخت یا درختچه به‌شمار آیند. گیاهان کوچک و کم‌ارتفاع را بوته می‌نامند. درختچه‌ها معمولاً شاخ و برگ انبوه و فشرده‌ای دارند و در صورت هرس شدن به زودی شاخ و برگ خود را بازمی‌یابند. درختچه‌ها می‌توانند همیشه سبز یا خزان‌کننده باشند.

معرفی درختان و درختچه ها:

از کاربرد درختان ودرختچه ها در یک طراحی میتوان به موارد زیر اشاره کرد؛

۱٫     ایجاد سایه بان  و استراحت گاه

۲٫     ایجاد دیوار برای محصور کردن یک محوطه

۳٫      ایجاد پوشش برای پنهان کردن یک محوطه مجزا از فضا

۴٫      زیبا سازی محیط با درخت ودرختچه ی دارای گل ومیوه

به کار گیری درختان و درختچه ها:

با توجه به مورد استفاده درختان ودرختچه ها و نوع فضای مورد نظر فرم کاش،نحوه کاشت و نوع هرس  و پرورش آنها متفاوت است.

الف- اگر هدف از کشت ایجاد سایه باشد که در طراحی های خواص استفاده میشود باید از درختان پا بلندی که شاخ و برگ زیاد درند استفاده کرد.این درختان با فواصل زیاد از هم (۱۰m-30m) در بستری با زمینه چمن و خالی از پوشش های دیگر درختی کاشته می شوند.

ازدرختان با این نوع مورد استفاده میتوان به زبان گنجشک،گردو،بلوط ،چنار وافرا و… اشاره نمود.

ب- گاهی منظور از کشت درختان ودرختچه ها محصور کردن یک محوطه است که در این مورد با توجه به نوع محصور کردن درخت ودرختچه ی مورد استفاده تفاوت دارد.در طراحی بعضی فضاها با کاشتن پر ونزدیک به هم درختان کوتاه فضایی ایجاد می کنند که فضای صمیمی یا محصور نام دارد. البته گاهی این فضاها از یک طرف محصورند که به آنها فضای محصور نا متقارن گویند.کاربرد این فضا ها در باغ های ملی و پارکهای عمومی بیشتر است.

انواع مختلف سرو،مرکباتی مثل نارنج،دارائی،مورد،درختان توت و بید مجنون و… از جمله درختان با این کاربرد است.

ج- در برخی از فضا های سبز با کاشتن درهم وپر درختان مکان مجاور فضا را از دید بیننده که ممکن است خیلی از دیدن آن مکان خشنود نشوند پنهان میکنند و گاهی هدف اصلی یک فضای سبز جدا کردن دو مکان همسایه با موضوع متفات از هم مثل کلاسهای درس یک مدرسه با زمین ورزش آن مدرسه است.

اکثر درختان ودرختچه ها میتوانند این نقش را ایفا کنند.

د- نقش زیبا سازی درختان و درختچه ها در فضای سبز غیر قابل انکار است و در اکثر فضاهای سبز به کار میروند.البته نوع و گونه درخت مورد استفاده بسته به نوع و محل وسبک ایجاد باغ تفاوت دارد.

چنار:

ریخت شناسی : چنار اساسا درختی زیبا و نسبتا بلند(۲۵m) است. ساقه آن پوست صاف دارد و هر ساله پوست قدیمی آن به صورت قطعاتی بزرگ و کوچک از تنه جدا می‌شود و جای آن به صورت لکه‌های سفید تا مدتها بر سطح پوست تازه باقی می‌ماند.برگها در پایین تقریبا قلبی و در حاشیه پنجه‌ای و دارای (۳-۵) بخش نیزه‌ای و دندانه ‌دار است، در آغاز رشد از کرکهای انبوه پوشیده شده است که به تدریج همه کرکها می‌ریزند و برگ فاقد کرک می‌شود. دمبرگ کم وبیش دراز است و پایین برگ ، به علت وجود نیام مخروطی شکل پوشاننده جوانه کناری ، متورم به نظر می‌رسد.با گل آذینهای کپه‌ای کروی با پولکهای پوشیده از کرک هستند.

نحوه ی کاشت : ازدیاد از طریق رویش بذر در آبان ماه و سپس باز کاشت نهالها در سال بعد، از آبان تا اسفندماه می‌باشد.

زبان گنجشک:

ریخت شناسی : زبان گنجشک درختی است همیشه سبز، متوسط القامت(۵m-10m) ، پوست تنه آن خاکستری تیر و برگهای آن شانه ای مرکب دارای  (۱۵-۹)برگچه بیضی شکل و کمی نوک دار و با دندانه های ریز، پشت برگها صاف و عاری از کرک است. گلها به رنگ قرمز مایل به قهوه ای و در برخی گونه ها سفید و معمولاً قبل از برگها در بهار ظاهر می شود. میوه آن دارای بال و بال آن بیضی، انتهای آن تیز ولی قاعده آن قوسی و در آن یک دانه قرار دارد. درخت زبان گنجشک معمولاً از سال ۱۵-۱۴)) به بعد شروع به میوه دادن می نماید. میوه آن در پاییز پس از ریزش برگها روی درخت می ماند و تا بهار سال بعد به شاخه آویزان است.

نحوه ی کاشت : . تکثیر این درخت با کاشت بذر آن صورت می گیرد. برای کاشت ، تخم آن را در پاییز لای ماسه پهن می کنند و نگه می دارند تا بهار سال بعد که کاملاً برسد و کامل شود. در بهار ابتدا آن را در خزانه ای که باخاک مناسب تهیه شده باشد، در عمق (۲-۳)سانتی متر کاشته و پس از ۲ سال که نهالهای جوان رشدکافی نمودند به محل اصلی منتقل می شوند.

ارغوان:

ریخت شناسی : ارتفاع گیاه بعد از بلوغ از(۳m-12m) دیده میشود.برگهای قلبی شکل سبز ، بدون کرک و با کناره های صاف دارد.گلهای کوچک،به رنگ صورتی تا بنفش (ارغوانی) و در بهار روی شاخه و گاهی ساقه اصلی در گروه های (۳-۶) تایی قبل از ظهور برگ دیده می شوند. بیشتر به عنوان درختچه شناخته می شود.

نحوه ی کاشت : در اکثر خاک ها رشد میکند اما اگر خاک زهکش خوبی داشته باشد بهتر است. ارغوان آفتاب دوست است و به نور مستقیم خورشید نیاز دارد. برای تکثیر در فروردین اقدام به کاشت بذر، قلمه زدن،پیوند زدن و خوابانیدن میکنند .  در مناطق گرم میتوان در پائیز هم کشت کرد.

افرا:

ریخت شناسی :افرا گونه های زیادی دارد که در اینجا توضیحی کلی داده میشود. بیشترشبیه به چنار، بلند قد،برگها ساده و به ندرت مرکب می‌باشند. پهنه برگها، پنجه‌ای با بریدگیهای خفیف یا عمیق می‌باشد. دمبرگها طویل و رگبرگها شانه‌ای هستند. گل آذین خوشه یا چتر، گل‌ها نر ـ ماده و اغلب در روی یک پایه هم گل نر و گل ماده و هم گل نر ـ ماده یافت می‌شود.گلها به رنگ زرد و یاسبز بوده ودر بعضی گونه‌ها جام گل وجود ندارد.میوه‌ خشک بالدار مضاعف است.(مشهور ترین و پر کاربرد ترین افرا در پارک سازی،افرای سرخ است)

نحوه ی کاشت : اکثر گونه‌ها در خاکهای غنی و مرطوب می‌رویند و تعداد کمی در خاکهای خشک و کوههای صخره‌ای رویش دارند. در محیط‌های آفتابی و نیمه سایه رشد مناسبی داشته و اگر نور کافی به آن نرسد مستعد پذیرش آفات گوناگون است.این گیاه پرتوقع بوده واکثر گونه‌ها به آبیاری زیاد احتیاج دارند و به علت پوست نازکی که دارند در برابر سرمای دیررس حساس بوده و در زمستانهای سخت آسیب میبینند. افرا به راحتی از طریق بذر قابل ازدیاد است اما از خشک شدن آن باید جلوگیری نمود.در مورد گونه هایی که بذر آنها زودرس است (بهار رس) باید بلافاصله پس از رسیدن کاشته شوند. در گونه هایی که بذر آنها در پائیز می‌رسد (اغلب افراها)، سرما دهی به مدت۹۰ روز در دمای ۴ درجه سانتیگراد و سپس کشت آنها در بهار منجر به رویش خوبی خواهد شد. کشت پائیزه در هوای آزاد به شرط آنکه بذرها ابتدا به مدت یک هفته خیسانده شده و آب آنها هر روز تعویض گردد، امکان پذیر است.

لازم به ذکر است قوه نامیه بذرها یک سال می‌باشد.

اکالیپتوس:

ریخت شناسی : اکالیپتوس بومی استرالیا است، و در این قاره غذای اصلی موجود در وعده غذایی خرسهای کوآلا محسوب میشود. امروزه این گیاه در سرتاسر جهان از جمله ایالات متحده کشت میشود. اکالیپتوس گونه های بسیاری دارد. برخی از گونه های آن به اندازه گلهای تزئینی و برخی دیگر به اندازه درختان بزرگ است. اکالیپتوس لثه آبی یا درخت تب استرالیا، شناخته شده ترین گونه اکالیپتوس است که مصرف پزشکی دارد. ارتفاع این گیاه به ۲۳۰ پا می رسد.برگهایی (۴-۱۲) اینچی این گیاه سبز تند و براق است.

نحوه ی کاشت : تکثیر این درخت دشوار و از طرق برداشت تنه جوش و کشت قلمه است.

شمشاد:

ریخت شناسی : شمشاد درخت یا درختچه ای است که در باغ ها و پارک ها به عنوان گیاه تزئینی کاشته می شود. شاخه های سبز آن دارای برگ های بیضی شکل با لبه های صاف و چرمی شکل است.به صورت پر پشت و به عنوان پر چین کاربرد دارد. در اوایل بهار گلهای نر آن به رنگ طلائی در بغل برگ ها ظاهر می گردند. سپس گلهای ماده در اطراف گل های نر ظاهر می شوند. میوه ی آن به صورت کپسول است. وطن این گیاه اروپای جنوبی بوده که از آنجا در تمام دنیا گسترش یافت.

نحوه ی کاشت : شمشاد با کشت قلمه ازدیاد میشود.

فیکوس درختی:

ریخت شناسی : انجیر زینتی یا فیکوس،گونه های زیادی ازجمله درختی و گلدانی دارد که گونه های دارای برگهای همیشه سبز آن برای تزئین امارت و باغها کاربرد دارد. درخت زیبائی با برگهای پهن و بزرگ بیضی شکل که یک روی آن سبز براق و پشتش سبز مات میباشد . از این درخت تا قد آن کوتاه است شاخه بیرون نمی آید ولی وقتی قد کشید از بالا شروع به شاخه کردن میکند . این درخت را چندین سال میتوان در گلدان نگاهداشت و بر خلاف انواع نخلها که وقتی بلند میشوند نمیتوان انتهای آن را بریده و کوتاه کرد ، برای کوتاه نگاهداشتن می شود انتهای ساقه اصلی را برید. فیکوس در طبیعت درخت بزرگی به ارتفاع ۳۰m)) با شاخ و برگ زیاد می باشد .

نحوه ی کاشت : فیکوس در حرارت بالای  ۱۵درجه بهتر رشد می کند ولی چون در زمستان کمی استراحت میکند حرارت۱۱ درجه سانتیگراد برای آن کافی است. روشنائی غیر مستقیم برای آن مناسب است هرچند محل کم نور را هم تحمل می کند . خاک فیکوس از یک قسمت خاک باغچه ، یک قسمت خاکبرگ پوسیده ، یک قسمت کود دامی پوسیده و یک قسمت ماسه تشکیل میشود .فیکوس به علت ترش شدن خاک از بین میرود ، باین جهت برای فیکوس باید خاکی که کاملا پوسیده باشد در نظر گرفت.( چون خاک نپوسیده ترشی ایجاد می کند )

معمولا ازدیاد فیکوس بوسیله قلمه سبزی است که از نوک شاخه با یک یا دو برگ که دارای یک یا دو جوانه باشد می گیرند و باین ترتیب بوته خوش فرمی بدست می آید ولی میتوان از ساقه خشبی و نیمه خشبی هم برای ازدیاد فیکوس استفاده نمود . موقع قلمه زدن فروردین درگلخانه گرم است بطوریکه گلدانهایی قلمه۲۵  درجه حرارت داشته باشد. خاک قلمه از سه قسمت خاک برگ دو قسمت ماسه و یک قسمت تورب تشکیل می شود .هر قلمه را جداگانه و بتنهائی در گلدان میزنند زیرا ریشه فیکوس حساس است اگر چند قلمه را با هم بزنند ریشه ها صدمه می بینند برای اینکه شدت آفتاب به قلمه ها صدمه نزند ، روی شیشه گلخانه را با دوغاب آهک اندود می کنند .تکثیر این گیاه در آپارتمان مشکل است برای تکثیر از قلمه هایی که حداقل یک برگ همراه دارد استفاده شود.البته این طرز ازدیاد و مراقبت های بعد برای تولید کنندگان گیاهان زینتی است ول در منزل میتوان بوسیله شاخه خواباندن هوائی فیکوس را زیاد کرد . باین ترتیب که با چاقو معادل دو سوم قطر ساقه شکافی در تنه ایجاد میکنند و با خزه دور تنه را می بندند و خزه را مرطوب می کنند و روی خزه را با پلاستیک محکم می بندند و باین ترتیب بعد از(۴-۳)هفته ریشه هائی در محل زخم ایجاد میشود که باید از زیر این ریشه ها قسمت بالا را جدا کرده علیحده در گلدان بکارند .

نکته :چون فیکوس بنژامین ( بنجامین )نسبت به تغییر عوامل محیطی حساس است و با کمترین تغییری برگها ریزش می کند از چرخاندن و جابجایی گلدان بپرهیزید .

نکته مهم : برای اشخاصی که در نگهداری گیاهان آپارتمانی تازه کار هستند نگهداری فیکوس بنژامینا (بنجامین) توصیه نمی شود زیرا گیاه خیلی حساسی است و نگهداری این گیاه برای افراد کمی با تجربه توصیه می شود .

کاغذی:

ریخت شناسی : گیاهی همیشه سبز،چوبی،رونده ،گرمسیری و نیمه گرم سیری ارتفاع تا حدود (۱۰m) که در بین مردم از محبوبیت زیادی برخوردار است. این گیاه به خاطر داشتن براکته های رنگی روشن وواضح که گلهای لوله ای نامشخص داخل این براکته ها هستند مورد توجه می باشد. برگها متناوب، قلبی شکل، ساقه ها چوبی،رونده،قوی ودارای خارهستند.وگلها عمدتا روی قسمتهای مسن تر ظاهر می شوند دارای شکوفه های رنگارنک و گاهی معطر که در تابستان به تعاد زیاد شکوفا میشوند.گل کاغذی به جای گل برگ دارای براکته(برگ تغییر شکل یافته) است و اطراف هر خوشه شکوفه،تعداد (۳) برگ به رنگهای نارنجی ، قرمز و صورتی دیده میشود.

نحوه کاشت : قلمه های بلند انتهایی گوشتی ساقه (۸-۹cm) موثرترین روش ازدیاد می باشد.بهترین فصل قلمه گیری پاییز یا تابستان است. حذف برگهای پایینی واستفاده از هورمون جهت ریشه زایی وهمچنین استفاده ازدمای بستر۲۲ درجه سانتی گراد جهت ریشه زایی توصیه شده است. قسمتهای سبز ساقه رسیده با ((۳-۵ گره برای ازدیاد بکار گرفته می شوند. محیط های کشت خوب زهکشی شده یاریشه زایی را می توان برای ریشه دار کردن قلمه ها بکار گرفت .دربعضی ازمنابع از خوابانیدن هوایی وکشت بذر نیزبه عنوان روشهای تکثیر نام برده شده است. دمای محیط کشت برای ریشه زایی قلمه ها باید ۲۴ درجه سانتیگراد باشد.از سیستم مه پاشی یا میست برای نگهداری وشادابی برگها درمدت ریشه زایی قلمه ها می توان استفاده کرد.

کاج:

دارای ۸۰-۹۰)) گونه بوده که در نیمکره ی شمالی و کوهستانهای نواحی گرم یافت میشود .

طبقه بندی کاج ها اغلب از روی تعداد برگ های قرار گرفته در غلاف مشترک و فرم مخروط انها انجام می گیرد . کاجها ، بومی ایران نیستند و توسط اشخاص به ایران اورده شده اند . از مهمترین کاجهای موجود در ایرن می توان به موارد زیر اشاره کرد :

– کاج ایرانی

– کاج جنگلی

– کاج کاشفی

– کاج سیاه

– کاج سنگی {کاج بادامی}

– کاج ایرانی

این کاج بومی ایالات الدار گرجستان بوده و از مدتها قبل به ایران وارد شده است و در مناطق مرطوب ونیمه خشک به خوبی رشد میکند. مخروطها به صورت دوتای وسه تای و عمود به شاخه هستند .

– کاج جنگلی

از اروپا وارد ایران شده و درختان کهن سال ان در سفارت انگلیس دیده می شود . تنه ی ان قرمز رنگ و برگها عموما دو بدو در یک غلاف قرار دارند و طول سوزن ها به۷cm) ) میرسد. از این کاج در جنگل کاری استفاده میشود . میوه ها تخم مرغی و (۷٫۵cm) طول دارند .

– کاج کاشفی

این گونه بومی هیمالیا بوده و در اوایل قرن بیستم ابتدا توسط مرحوم کاشف سلطنه به ایران وارد شده و در لاهیجان وجود دارد.

– کاج سیاه

برگهای دوتای به طول (۱۵cm) ؛میوه ها تخمه مرغی تا(۸cm)  که قسمت داخل برچه ها ، سیاه رنگ است.

– کاج سنگی 

این کاج به علت داشتن دانه های درشت به کاج بادامی مشهور است و بومی نواحی مدیترانه بوده و در شمال ایران کاشته شده است . برهای ان به صورت دو تای به طول۱۲cm)) و مخروط ان درخشنده و ۱۲cm)) طول دارد. از دیگر کاجهای موجود در ایران میتوان به کاج حفار و کاج دریای اشاره کرد.

نحوه ی کاشت : کاشت کاج کاری تخصصی و بسیار دشوار است.برای کشت باید ابتدا بذرهایی را که سالم هستند و دو سال از رسیدن آنها میگذرد جدا کرده ودر عمق(۳cm) ماسه ی بادی (ساحل) در دیماه کاشت.

منبع:

bagbon.blogfa.com


Definition of symbol at architecture: is a sign that can be analyzed with abstract perception and shows a special thing in a totality and always demonstrate a very clear content.

The project is designed to showcase the culture of ancient Iran , their front part inspired from Tisfun arch of Kasra. In addition to the visual appeal,  coordinate with main arch in this project. Stained glass frame in front of the project have been used throughout the collection. In addition to the transparency of the glass that creates some details by the mirror in the Facade hides.

The project is integrated in the architecture and the city together. Where doesn’t the personal affairs, It is unfortunate that a wall separates the interior from the outside.

اصول طراحی سایت یا مکانیابی در مناطق طبیعی ،مراکز تفریحی , پارکها , خیابانهای پر رفت و آمد , مراکز خرید , ترمینالها , ایستگاههای اتوبوس و مناطق تاریخی بطور کلی غیر قابل اجتناب است .

مکان یابی:

مکان یابی تحت تاثیر عوامل متعددی صورت میگیرد که از آن جمله میتوان به جنس زمین، مقاومت خاک ، حاصلخیزی و قابلیت جذب آب، نوع پوشش گیاهی، میزان دسترسی به منابع آب و سرانجام ویژگیهای اقلیمی منطقه اشاره کرد.بود.

استخوان بندی:

توجه به ویژگیهای زمین از نظر جنس، حاصلخیزی و همچنین شیب جهت و توپوگرافی که عامل موثر در جهت گیری طراحی سایتهای جدید است نوعی تکامل یافته از طراحی و برنامه ریزی اکولوژیک در نظام سنتی طراحی سایت نیز میباشد.

کمربند سبز :

بافت فشرده ی شهر اغلب با یک کمربند سبز متشکل از باغات میوه و مزارع کشاورزی محصور است بدین ترتیب بازتاب گرمای خورشید از خاک تشنه و سوزان کویر که سبب افزایش شدید دما میشود به حداقل می رسد. فضای سبز اطراف شهر نقش مهمی در حفاظت بافت مرکزی در مقابل بادهای کویری، گرد و غبار و خشکی هوای کویر ایفا می کند و از عوامل مهم در تهویه ی شهر محسوب می شود.

 

مناطق مسکونی شهر:

منطقه مسکونی به آن قسمت از شهر گفته می شود که قسمت عمده مساحت آن ) حداقل ۵۱ درصد ( به واحدهای مسکونی ساکنین شهر اختصاص داده شده است).منطقه مسکونی شهر از نظر موقعیت مکانی و قدمت ساختمان ها به بخش های جداگانه ای تقسیم میشوند .منطقه مسکونی شهر از نظر موقعیت مکانی و قدمت ساختمان ها به بخش های جداگانه ای تقسیم میشوند . بخش قدیمی شهر از نظر موقعیت مکانی و قدمت ساختمان ها هم به بخشهای جداگانه ای تقسیم می شوند . در بخش قدیمی شهر ، خانه ها قدیمی رنگ زمینه آنها نسبتاْ تیره است . کوچه ها باریک و غیر مستقیم و اغلب خیابان های بزرگ به مرکز شهر ختم می شوند و آرایش شعاعی دارند. دیگر ویژگی مهم منطقه قدیمی شهر های ایران وجود بازار سرپوشیده است .قسمت جدید شهر در بیرون منطقه قدیمی به صورت کمربندی پیرامون آن را احاطه کرده است . در این منطقه خیابان ها وسیع ، منظم ،و دارای فضای سبز می باشند.

 

مناطق تجاری شهر:

منطقه تجاری ، مراکز خرید و فروش شهر را تشکیل می دهد.امروزه به علت مشکلات ترافیک و ارزش بالای زمین در مرکز شهرها ، انبار فروشگاههای بازار مرکزی در حومه شهرها قرار دارند و در اینجا فقط عمل داد و ستد انجام می گیرد و کالا در جای دیگر رد و بدل می شود.

در سالهای اخیر ، توسعه شهرهای ایران به صورت شهرک هایی در حومه شهر صورت می گیرد.ساکنین این شهرک ها در مراکز اداری و صنعتی داخل شهر اصلی و در مراکز مجاور کار می کنند . این شهرک ها در واقع خوابگاه شبانه کارکنان و کارمندان و کارگران شهر می باشند.امروزه به علت مشکلات ترافیک و ارزش بالای زمین در مرکز شهرها ، انبار فروشگاههای بازار مرکزی در حومه شهرها قرار دارند.این مراکز تجاری یا به صورت مغازه های کنار خیابان و یا به صورت مجتمع های تجاری به اسم “پاساژ ” دیده می شوند . در کشورهای غربی ، مراکز خرید و فروش به صورت ساختمان های بزرگی هستند که در حومه شهر واقع شده اند و دارای فضای وسیع پارکینگ خودرو می باشند.

مراکز خدمات شهری:

مراکز خدماتی شهر شامل ادارات ، مدارس و دانشگاهها ، بیمارستانها و درمانگاه ها ، مساجد ، میهمانخانه ها ، و مراکز تفریحی است که به صورت واحدهای پراکنده در داخل منطقه مسکونی دیده می شوند.مراکز تفریحی عبارتند از میدان های ورزشی ، استخرهای شنا ، باشگاه های تفریحات سالم و پارک های بازی . استخرهای شنای سرباز به آسانی شناخته می شوند

فضاهای سبز طبیعی و شهری

فضای سبزطبیعی همانند جنگل ها و… در حومه شهرها و فضای سبز شهری شامل پارکها و میدان ها و مناطق درختکاری شده کنار خیابان ها می باشند . این مناطق به دلیل وجود درختان به آسانی قابل تشخیص اند.


Doctrine of site design or find location at natural regions, spoilsport canters, parks, crowd streets, shopping centers, terminals, bus station, and historical regions totally are not avoidable.
Find location:
Find location is a accomplished by multiple factors that it can be referred to ground gender, soil resistance, fertility and ability of water attraction, the type of organic coating rate of reaching to water sources and finally the region climate features.
Skeleton:
Pay attention to land features like gender, fertility and also gradient of direction and topography that is effective factor at direction of new sites, also, is an completed type of ecologic design and planning at traditional system of site design.
Green Belt:
The compact tissue of city frequently is closed by a green belt include fruit gardens and agriculture fields, so reflection of sun heat from dried and flaring soil of desert that makes severe increase of temperature, reaches to at least. Green space around city has an important role in conservation of central tissue against desert winds, dust and dryness of desert air and is from important factors at city ventilation.
Residential regions of city:
Residential region is called a part of city that the general part of it’s area is at least 51 percent ( is devoted to residential units of city residents. City residential region from viewpoint of place location and antiquity of buildings is separated to distinct parts. In addition, the old part of city from place location and antiquity of buildings is separated to distinct parts. At the old part of city, the based color of old homes is relatively dark. The narrow and circuitous lanes and most of large streets end are terminated to city center and have radiant garnish. Another important feature of the old region of Iran’s city is the existence of covert market. The new part of city, out of old region surrounded it as a belt. In this region, streets are broad and regular and have green space.
Commercial region of city:
Commercial region forms the city buy and sell centers. Today’s, because of traffic problems and high value of land at city centers, shopping stocks of central market are located at city suburbs and only exchange there and goods is exchanged in another place.
In recent years, development of Iran’s city is done as towns at city suburb. Residents of these towns work at official and industrial centers. In the main city and neighbor centers. In reality, these towns are night dorms of city personnel, staffs and workers. Today’s, because of traffic problems and high value of land at city centers, shopping stocks of central markets at city suburbs. These commercial centers are seen as shops beside streets or as commercial Complexes called “passage”. In west countries, buy and sell centers are as big buildings that are located as city suburb and have broad space for automobile parking.
Centers of city services:
Centers of city services include offices, schools and universities, hospitals and clinics, mosques, guesthouses and fun centers that as scattered units are seen in residential region. Fun centers include sport squares, swimming pools, healthy fun clubs and gam parks outdoors swimming pools are recognized simply.
Natural and urban green spaces
Natural green spaces like jungles and etc. at city suburbs and urban green spaces like parks and squares and by planting trees areas are beside streets. These regions because of trees streets are simply recognized.


موقعیت منطقه مورد مطالعه

استان کرمانشاه در منتهی الیه غربی کشور از سه طرف دارای مرز داخلی با استانهای ( لرستان، کردستان، ایلام، همدان ) و از یک سمت دارای مرز بین المللی با کشور عراق است مختصات جغرافیایی آن بین ۳۶ و ۳۳ درجه و ۱۵ و ۳۵ درجه شمالی و ۲۴ و ۴۵ درجه تا ۳۰ و۴۸ درجه طول شرقی قرار دارد.

با توجه به پیشینه استان به دورانهای زمین شناسی و برخورداری از رشته کوههای زاگرس میانی، رخنمون استان باسازندهای کوهستانی با ویژگیهای طبیعی خاص، وجود قلل مرتفع با حداکثر ۳۳۹۰ متر، دره های ژرف، دشت ها و جلگه های پست با حداکثر بلندای ۱۸۰ متر ( اختلاف ارتفاع ۲۳۱۰ متر ) را سبب گردیده است گسترده استان کرمانشاه با مساحت ۶۰۰/۴۶۳/۲ هکتار از وجود ۰۰۰/۸۰۰ هکتار پوشش جنگلی و ۰۹۱/۹۳۳ هکتار اراضی کشاورزی برخوردار است .

کرمانشاه یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان کرمانشاه می‌باشد. برپایه سرشماری سال ۱۳۸۵ خورشیدی، جمعیت این شهر بالغ بر ۷۸۴,۶۰۲ نفر بوده‌است که از این جهت نهمین شهر بزرگ ایران و دومین شهر بزرگ و پرجمعیت غرب و شمال غرب کشور محسوب می‌شود. و مجتمع اقامتی توریستی  در بلوار فرهیختگان انتهای شهرک متخصصین واقع می باشد.


در مکان یابی فضای نمایشگاهی شهر کرمانشاه عوامل ذیل باید در نظر گرفته شده است:

– فاصله مناسب از صخره ها و دامنه های شیب دار و گسلها؛

– نزدیکی به مراکز فرهنگی و مذهبی؛

-فاصله مناسب از شبکه ارتباطی )اصلی و فرعی؛

– نزدیکی به تأسیسات شهری؛

– مجاورت با بازار و مراکز شلوغ تجاری؛

-فاصله مناسب از مراکز صنعتی؛

-واقع شدن در زمین های مستعد) زمین هایی که متناسب با کاربری فرهنگی نمایشگاهی هستند.

معرفی لایه های اطلاعاتی فضای فرهنگی نمایشگاهی: فاصله تا مراکز، فرهنگی، تجاری، صنعتی، شبکه ارتباطی (اصلی و فرعی)، تأسیسات شهری، گورستان ها، کوهها و صخره های پرشیب و واقع شدن در زمین های مستعد.

ارزش گذاری لایه های اطلاعاتی براساس فاصله از معیارها وجود کاربری های مختلف در کنار مکان های فرهنی نمایشگاهی می تواند اثرات مثبت و منفی داشته باشند. این نوع کاربری ها به دو گروه اصلی )متجانس و نامتجانس( تقسیم می شوند.منظور از کاربری های متجانس، کاربری هایی همانند آتش نشانی، مراکز پلیس و نیروی انتظامی، مراکز فرهنگی و ورزشی (مانند سینما، تئاتر، فرهنگ سرا، سالن یا مراکز ورزشی) و تأسیسات مشابه و همچنین کاربری هایی همانند کشتارگاه، گورستان، شبکه ارتباطی اصلی، خطوط اصلی گاز و نفت است و سایر کاربری های مشابه به عنوان کاربری نامتجانس محسوب می شوند. بنابراین هر کدام از مراکز فرهنگی بایستی فاصله مناسبی با این کاربر ی ها داشته باشند.

دو مؤلفه فاصله و زمان مهمترین مؤلفه ها در مکان یابی کاربری ها هستند. نوع دسترسی ها با فاصله و زمان سنجیده می شوند. این دو عامل واحد اندازه گیری آسایش محسوب می گردند. چگونگی دسترسی به خدمات شهری مورد نیاز ساکنان و دوری از کاربریهای مزاحم و ناسازگار از مؤلفه های مهم آسایش تلقی می گردند .

پیشینه نمایشگاه در ایران(منبع:www.iexhap.ir)

ایرانیان از دیرباز علاقه و توجهی به نمایشگاه داشته‌اند بیشترین نمایشگاه‌های سده‌های گذشته ایران در کنار بنادر بزرگ و یا شهرهای بزرگ که بر سر راه کاروان‌های تجاری قرار داشته برپا می‌گردید. بازار‌های مکاره غیر از بنادر و شهرهای بزرگ در مسیر راه‌های بازرگانی همچون جاده ابریشم که از ایران عبور می‌کرد نیز بر پا می‌شد که ایرانیان با ایجاد کاروانسراها موجب رونق این بازارها بودند. با تمرکز قدرت در دوران هخامنشی و وضع قوانین گمرگی و بندری و عوارض در دوره ساسانیان برپایی نمایشگاه‌ها در ایران شکل تازه‌ای به خود گرفت. در دوره صفویان بازاری به سبک نمایشگاه در اصفهان شکل گرفت، در دوره قاجاریه به همت عباس میرزا نمایشگاه بزرگی در تبریز برپا شد که در آن مصنوعات ایران به نمایش درآمد، در این نمایشگاه بازرگانانی از ممالک روسیه و عثمانی نیز حضور داشتند ناصرالدین شاه در سفر اول خود به غرب در سال ۱۲۴۸ هجری از نمایشگاه وین در کشور اتریش دیدن کرد و با دیدن این نمایشگاه خیلی به شوق آمد و بعد از بازگشت به ایران تصمیم گرفت همچون اروپائیان محل دائمی برای نمایشگاه‌ها ایجاد کند.

مشارکت ایران در نمایشگاه‌های خارج از کشور برای اولین بار، به سال ۱۸۵۱ مصادف با برپایی نمایشگاه قصر بلورین لندن برمی‌گردد که با اعلامیه میرزا تقی‌خان‌ امیرکبیر صاحبان صنایع در این نمایشگاه شرکت و کالای ایران از جمله پارچه‌های قلمکار، فرش و صنایع دستی، کاشی و انواع خشکبار به نمایش گذاشتند. نخستین گام مفید در تحقق بخشیدن اندیشه برگزاری نمایشگاه‌ها در سال ۱۳۳۷ برداشته شد، این نمایشگاه توسط دولت و صاحبان صنایع ایتالیا برگزار و هزینه آن نیز توسط آنان تامین و پرداخت شد. در سال ۱۳۴۳ قانون تشکیل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تصویب و در سال ۱۳۴۸ نمایشگاه بین‌المللی آسیایی با مشارکت ۳۳ کشور در تهران برگزار شد. بعد از برگزاری سه نمایشگاه آسیایی در سال ۱۳۵۲ اولین نمایشگاه بین‌المللی تهران برپا شد که تا سال ۱۳۷۹ بیست‌و‌شش نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی در تهران برگزار شده است و از سال ۱۳۸۰ به صورت تخضصی برگزار می‌شود.

اصول صنعت نمایشگاه داری در کشور

۱_ ارزش دینی وتاریخی را حفظ نماید

(در مکان یابی پروژه سعی بر این شده که برای حفظ هویت دینی در کنار مصلای شهر قرار گیرد)

۲_ ارزش ایرانگردی وجهانگردی (جاذبه بازدید )

(در فرم یابی پروژه سعی بر این شده که برای افزایش جاذبه برای توریست ها از هویت فرهنگی استفاده شود مانند طاق تیسفون کسری)

۳_ نزدیکی به مراکز علمی وفرهنگی

(در مکان یابی سعی بر این شده که پروژه در کنار مراکز علمی و فرهنگی مثل دانشکده کشاورزی و مصلای شهر قرار گیرد)

. جدول شماره ( ۱) نوع کاربری و میزان اثرات آن بر فضاهای فرهنگی نمایشگاهی  را نشان می دهد.

 

نوع کاربری نوع اثر در صورت مجاورت با مکان فضای نمایشگاهی نوع اثر در صورت دسترسی مکان فضای نمایشگاهی میزان مجاورت با مکان مراکز فرهنگی
زمین های مسکونی مثبت مثبت فاصله نزدیک
زمین های فرهنگی مثبت مثبت فاصله نزدیک(زمین های بایر بالاتر)
درمانگاه مثبت مثبت فاصله نزدیک(میدان ازادی .خیابان کارگر)
مکان های تجاری(میدان بار و پاساژها) مثبت مثبت فاصله نزدیک(مرکز شهر میدان ازادی)
 شبکه ارتباطی(توانایی دسترسی گرفتن از دو خیابان اصلی جهت حل موضوع ترافیک) مثبت مثبت فاصله نزدیک
تاسیسات شهری(اب اشامیدنی و برق و گاز و تلفن) مثبت مثبت فاصله نزدیک
فرودگاه مثبت مثبت فاصله نزدیک
ترمینال اتوبوس رانی بین شهری مثبت مثبت فاصله نزدیک
ایستگاه راه اهن بین شهری مثبت مثبت فاصله نزدیک
هتل ها مثبت مثبت فاصله نزدیک
ترمینال اتوبوس رانی درون شهری مثبت مثبت فاصله نزدیک
ترمینال تاکسی رانی درون شهری مثبت مثبت فاصله نزدیک
مصلای شهر کرمانشاه مثبت مثبت فاصله نزدیک
زمین های بایر و بدون صخره و شیب(جهت رزرو و طرح توسعه نمایشگاه ) مثبت مثبت فاصله نزدیک
ترمینال منوریل درون شهری مثبت مثبت فاصله نزدیک
پارکینگ گورستان باغ فردوس کرمانشاه(جهت ل موضوع ترافیک) مثبت مثبت فاصله نزدیک
بانک جهت خدمات دهی ارزی مثبت مثبت فاصله نزدیک
نیروی انتظامی جهت تامین امنیت نمایشگاه مثبت مثبت فاصله نزدیک(چهار راه سیلو.نرسیده به میدان ازادی.)
مراکز علمی فرهنگی(جهت نمایش و معرفی اثار علمی و دستاورد های دانشجویان و دانشگاه)(دانشکده کشاورزی ) مثبت مثبت فاصله نزدیک

میزان ارزش دهی کاربری های اطراف از ۱۰ نمره میباشد

نوع کاربری میزان ارزش
فرودگاه ۱۰
ترمینال مسافربری اتوبوس رانی بین شهری ۱۰
ترمینال مسافربری قطار بین شهری ۱۰
ترمینال اتوبوس رانی درون شهری(برای حل معضل ترافیک) ۱۰
ترمینال تاکسی رانی درون شهری(برای حل معضل ترافیک) ۱۰
ترمینال منوریل درون شهری(برای حل معضل ترافیک)(در حال احداث) ۱۰
فاصله نزدیک با هتل ها(مطابق با سیاست اقتصاد مقاومتی و هزینه نکردن زیر ساخت برای ساخت هتل در محل نمایشگاه) ۱۰
مصلای شهر کرمانشاه(مطابق با سیاست اقتصاد مقاومتی و هزینه نکردن زیر ساخت برای ساخت مسجد در محل نمایشگاه) ۱۰
مکان های تجاری(برای تبدیل شدن به قطب اقتصادی شهر و رونق اقتصادی) ۱۰
زمین های بایر و بلا استفاده فرهنگی(جهت توسعه نمایشگاه طبق چشم انداز بیست ساله شهر کرمانشاه) ۱۰
پارکینگ گورستان باغ فردوس کرمانشاه(جهت حل موضوع ترافیک) ۵
نیروی انتظامی جهت تامین امنیت نمایشگاه ۱۰
بانک جهت خدمات دهی ارزی ۱۰
 شبکه ارتباطی(توانایی دسترسی گرفتن از دو خیابان اصلی جهت حل موضوع ترافیک) ۱۰

 

براساس دیدگاه کارشناسان شهرسازی و معماری، مستعدترین زمین ها برای تبدیل به فضای فرهنگی نمایشگاهی شامل زمین های بایر؛ زمین هایی که مالکیت دولتی دارند مانند: زمین های اختصاص داده شده به مراکز فرهنگی ، نظامی، اداری، زمینهای کشاورزی موجود در محدوده گسترش آینده شهر و غیره؛ زمین هایی که به سایر مراکز ، فرهنگی، تأسیسات شهری، مراکز نظامی نزدیک؛ و از زمین های که درآن ساخت وساز زیاد وجود دارد (بخش مرکزی شهر)، لایه بزرگراه ها و خیابان های اصلی، مراکز صنعتی، تجاری، ، کو هها و صخره ها فاصله داشته باشند. سپس با مطالعه و مقایسه نقشه ارزش گذاری نهایی با کاربری اراضی موجود برای تغییر کاربری نتایج زیر حاصل شده که عبارتند از:

زمین های با درجه تناسب خیلی خوب:

این نوع از اراضی، در زمین های هموار و کم شیب و با فاصله مناسب از کوهها و صخره های اطراف شهر واقع اند،

زمین های با درجه تناسب خوب:  این نوع زمین ها به چند دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

الف) مراتع: این زمین ها در بخش شمال غربی حریم شهر کرمانشاه واقع شده اند.

ب) کشاورزی: این نوع زمین ها در چند قسمت حریم شهر کرمانشاه قرار دارند که عبارتند از:

-۱ قسمتی در راه خروجی کرمانشاه- تهران که این نوع زمین ها در نزدیک زمین های با کاربری فرهنگی هستند؛

-۲ برخی دیگر از این زمین ها ، نزدیک دانشکده کشاورزی و با فاصله مناسبی از فرودگاه واقع شده اند.

ج) زمین های بایر: این نوع زمین ها در منطقه ده مجنون واقع شده اند و با توجه به این که از مراکز فرهنگی ، مسکونی، ادارات و سازمانها فاصله مناسبی دارند مکان مناسبی برای انتخاب مجتمع اقامتی توریستی  خواهد بود.

زمین های با درجه تناسب متوسط:

به دلایل زیر این نوع از زمین ها برای ایجاد مکان مجتمع اقامتی توریستی ی پیشنهاد نمی شوند.

۱) بخشی از این زمینها درنواحی پرساخت وساز و مرکز شهر قرار دارند، تغییر کاربری آنها از کاربری های موجود به فضای فرهنگی نمایشگاهی مشکل است؛

۲) نوع دیگر از این زمین هایی هستند براساس نقشه های هیدرولوژی این مناطق از نظر آبهای زیرزمینی در وضعیت نامناسبی قرار دارند و همچنین دارای پستی و بلندی زیادی هستند که از نظر ایجاد تأسیسات شهری بسیار هزینه بر و زمان بر میباشند.

زمین های با درجه تناسب ضعیف و خیلی ضعیف این نوع از زمین ها به چند دسته تقسیم میشوند که عبارتند از:

۱) زمین های واقع شده در بخش قدیمی و مرکزی شهر ؛

۲)زمین های نزدیک کوهها و صخره ها.

به دلیل خصوصیاتی که در بالا ذکر شد اراضی با درجه تناسب ضعیف و خیلی ضعیف برای ایجاد فضای فرهنگی نمایشگاهی پیشنهاد نمی شوند.


زمینی که اینجانب برای طراحی نمایشگاه انتخاب نموده ام واقع در میدان شهدای شهر کرمانشاه میباشد.

برای تغییر کاربری زمین از فضای سبز شهری(کشاورزی) به فرهنگی-نمایشگاهی موضوع میبایست با دلایل توجیهی در کمیسیون ماده ۵ استان ذیل شورای عالی شهر سازی مطرح و تصمیم گیری شود.

ابعاد نقشه به صورت تقریبی در نظر گرفته شده است.

سطح اشغال کاربری فرهنگی نمایشگاهی ۳۵% با تراکم ۱۷۵% میباشد که برای این زمین با مساحت ۷۰۵۰۰ متر مربع(هفت هکتار) بیشتر از حد ۲۴۶۷۵ متر مربع نمیشود فضا را اشغال کرد.(مساحت سطح اشغال پروژه ای که طراحی شده در این زمین ۱۶۶۱۰ متر مربع میباشد یعنی پروژه ۲۳٫۵۶% مساحت کل زمین را اشغال نموده است).(مساحت ذوزنقه جمع دو قاعده /دو *ارتفاع ۱۰۰۱۰ متر مربع+۱۲ بازوها ی کوچک ۲۴۰۰ و ۱۴بازوهای بزرگ ۴۲۰۰ متر مربع جمعا ۱۶۶۱۰ متر مربع)

 

ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر کرمانشاه (صفحه ۵۳)

nezam_mohandesi_20111212122253

تعریف سطح اشغال و تراکم ساختمانی

ضریب سطح اشغال:

منظور از ضریب سطح اشغال، نسبت سطح مجاز برای ساخت و ساز به مساحت کل زمین است که به صورت درصد معرفی می شود. معمولا این ضریب بر اساس طرح های جامع و تفضیلی در هر منطقه متغیر است. ضریب سطح اشتغال در یک منطقه به طور معمول، بین ۴۰ تا ۶۰ درصد نسبت به منطقه و عوامل دیگر تعریف می شود.

به عنوان مثال، اگر ضریب سطح اشتغال در یک منطقه ۶۰ درصد باشد و بخواهیم در زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع در این منطقه اقدام به ساخت و ساز کنیم، مجاز خواهیم بود که فقط در ۳۰۰ متر مربع از زمین ساخت و ساز را انجام دهیم. باید توجه داشت که ضریب سطح اشتغال شاخص مناسبی برای کنترل تراکم جمعیت نیست و بیشتر مورد توجه طراح های شهری برای به دست آوردن بخش های ساخته شده و فضاهای باز در قطعات تفکیکی است.

ضریب سطح زیر بنا (تراکم ساختمانی):

این ضریب، یکی از معمول ترین شاخص ها در کنترل تراکم جمعیتی در ایران است. همیشه هنگامی که در مورد تراکم یک ساختمان صحبت می شود منظور ضریب سطح زیربنا است که این شاخص معمولا بر اساس درصد بیان می شود.

به عنوان مثال اگر تراکم ساختمانی مجاز در یک منطقه ۱۸۰ درصد باشد و ما بخواهیم در زمینی به مساحت ۳۰۰ متر مربع اقدام به ساخت و ساز کنیم، می توانیم ساختمانی به میزان ۱۸۰ درصد کل مساحت زمین بسازیم، یعنی مساحت کل ساختمان ۵۴۰ متر مربع خواهد بود. اگر سطح اشغال این زمین ۶۰ درصد باشد، می توانیم در ۶۰ درصد این زمین، ساختمانی به مساحت کل ۵۴۰ متر مربع بسازیم. یعنی سطح اشغال در این زمین ۱۸۰ متر مربع خواهد بود. با توجه به این که مساحت مجاز ساخت و ساز در این زمین ۵۴۰ متر مربع و میزان سطح اشغال ۱۸۰ متر مربع است، لازم است که ساختمانی در سه طبقه بسازیم.

حال اگر ضریب سطح اشغال در این زمین، ۴۰ درصد باشد مساحت سطح اشغال ۱۲۰ متر مربع خواهد بود که در این حالت می توان ساختمانی در چهار و نیم طبقه ساخت. با توجه این که مالکان ترجیح می دهند حداکثر استفاده را از زمین و سرمایه خود بکنند، مایل هستند که چهار و نیم طبقه را به پنج طبقه برسانند که در این صورت اقدام به خرید مازاد تراکم از شهرداری می کنند.

منبع:

sakhtemanonline.com

از ضریب سطح اشغال، نسبت سطح مجاز برای ساخت و ساز با توجه به مساحت کل قطعه تفکیکی است.
براین اساس، شاخص مذکور از تقسیم سطح اشغال مجاز بر مساحت کل قطعه تفکیکی به دست می آید و به صورت درصد بیان می شود. برای مثال، وقتی ضریب سطح اشغال برای یک قطعه ۴۰۰ مترمربعی۶۰ درصد باشد، این بدان مفهوم است که در مساحتی معادل ۶۰ درصد از ۴۰۰ مترمربع(۲۴۰ مترمربع) حق ساخت و ساز و احداث بنا وجود دارد. ضریب سطح اشغال در الگوی ساخت و ساز یک طبقه تأثیر مستقیمی بر سرانه زیربنا در شهرها دارد. اما در صورت رواج الگوی ساخت بیش از یک طبقه، تأثیر ضریب سطح اشغال بر زیربنای عرضه شده به شدت کاهش می یابد. در زمان حاضر متداول ترین ضریب سطح اشغال مورد استفاده در طرح های شهری ۶۰ درصد است؛ هرچند در برخی مناطق شهری ممکن است سطح ضریب اشغال به ۵۰ و یا ۴۰ درصد کاهش یابد. البته باید توجه داشت که نسبت سطح اشغال بنا یکی از ناکارآمدترین شاخص ها برای کنترل تراکم جمعیتی است و فقط در مواردی که سطح اشغال بنا با شاخص های دیگری چون تعداد طبقات ساختمانی همراه گردد، می تواند بر کنترل تراکم جمعیتی تأثیر بگذارد. این شاخص بیشتر در زمینه طراحی شهری اهمیت خاصی دارد و بیشتر مورد توجه طراحان شهری است. طبقات ساختمانی یکی دیگر از شاخص های که به عنوان ابزار کنترل تراکم جمعیتی مورد استفاده قرار می گیرد، تعداد طبقات ساختمانی مجاز است. در اعمال شاخص کنترل تعداد طبقات ساختمانی، استفاده از حوزه بندی ارتفاعی برای نواحی مختلف شهری متداول است.
شاخص تعداد طبقات ساختمانی تأثیر مستقیمی بر خط آسمان و منظر شهری دارد و به این لحاظ، شاخص مهمی برای طراحان شهری است. بطور خلاصه از روش طبقات ساختمانی مجاز در کنار سطح اشغال مجاز به منظور آزاد سازی زمین استفاده می شود. ضوابط بلندمرتبه سازی در ایران نیز بر مبنای همین منطق شکل گرفته است.
ضریب سطح زیربنا(تراکم ساختمانی) ضریب سطح زیربنا یا تراکم ساختمانی یکی از رایج ترین روش های کنترل تراکم جمعیتی در جهان و به خصوص در شهرهای ایران است.
این شاخص از تقسیم مساحت زیربنای ساختمانی احداث شده بر کل مساحت قطعه تفکیکی به دست می آید. تراکم ساختمانی معمولاً بدون واحد است و به صورت درصد معرفی می گردد. در واقع این شاخص درصد مجاز ساخت زیربنای ساختمانی را، نسبت به مساحت کل قطعه تفکیکی مشخص می سازد. برای مثال، وقتی تراکم ساختمانی یک قطعه تفکیکی ۱۸۰ درصد است، ساخت بنایی که مساحت زیربنای آن ۱۸۰ درصد مساحت کل قطعه تفکیکی است، در آن زمین مجاز است. براین اساس اگر سطح اشغال مجاز برای ساخت و ساز در هر قطعه ساختمانی مشخص باشد، تأثیر تراکم ساختمانی به صورت افزایش طبقات ساختمانی نمایان می شود. کاربرد ترکیبی تراکم ساختمانی و ضریب سطح اشغال به تنوع تعداد طبقات ساختمانی می انجامد. بر این اساس در یک قطعه زمین ۲۵۰ مترمربعی، که دارای تراکم ساختمانی ۱۸۰ درصد است می توان معادل ۱۸۰ درصد کل مساحت قطعه – یعنی ۴۵۰ مترمربع – زیربنای ساختمانی احداث کرد. در صورتی که ضریب سطح اشغال معادل ۶۰ درصد باشد ۱۵۰ مترمربع از قطعه می تواند به وسیله بنای ساختمانی اشغال شود. لذا با توجه به تراکم ساختمانی مجاز در این قطعه، می توان یک ساختمان سه طبقه احداث کرد. در صورتی که سطح اشغال مجاز در همان قطعه برابر۴۰ درصد باشد بنا می تواند مساحتی معادل ۱۰۰ مترمربع را اشغال کند.

منبع:

melkban24.ir

ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر کرمانشاه

همچنین برای ایجاد دسترسی به محل پروژه از کلیه معابر میتوان استفاده نمود اما در معابر با سرعت بالا باید بررسی ترافیکی شود و مبادی ورودی و خروجی به پروژه به تایید شورای ترافیک استان برسد.

دلایل انتخاب این زمین در این منطقه:

هدف از انتخاب زمین در این مکان کاهش فشار جمعیتی(خارج از محدوده بافت شهری) و دسترسی اسان برای شهروندان و مسافرین و صنعتگران است .

البته علت دیگر انتخاب این زمین (مانند نمونه موردی نمایشگاه شهر افتاب در تهران و نمایشگاه KAOHSIUNG تایوان و همچنین نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ دبی و اکسپو ۲۰۱۷ قزاقستان) بحث نزدیکی به فرودگاه بین اللملی  کرمانشاه و توانایی دسترسی گرفتن از دو خیابان اصلی(مانند نمایشگاه بین المللی تهران که از تمامی بزرگراه ها دسترسی میگیرد) و همچنین نزدیک بودن به میدان امام(ورودی و خروجی شهر) و ترمینال بین شهری و ایستگاه راه اهن بین شهری که مسافرین بتوانند به سرعت و بدون ورود به شهر و ایجاد تراکم جمعیتی نیازهای خود را برطرف نمایند .همچنین مجاورت نمایشگاه با فرودگاه به ظرفیتهای بین المللی آن می افزاید (اگر با دید بین المللی به احداث نمایشگاه نگاه شود؛این نمایشگاه می بایست نزدیک فرودگاه بین اللملی کرمانشاه ایجاد شود). برای مثال میتوان به نمایشگاه مترو پولیتن اکسپو شهر آتن در کشور یونان اشاره نمود که این مرکز تنها ۲ کیلومتر تا فرودگاه و چند دقیقه تا ایستگاه مترو و راه آهن حومه فاصله دارد.همچنین مکان مورد نظر نزدیک دو عدد ترمینال اتوبوس رانی و یک ترمینال تاکسی رانی واقع در میدان ازادی میباشد که همین موضوع میتواند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و زیر ساخت را در جهت حل موضوع ترافیک افزایش دهد.همچنین مکان مورد نظر نزدیک به ایستگاه منوریل درون شهری واقع در میدان ازادی میباشد که همین موضوع میتواند به کاهش بار ترافیکی کمک نماید.

همچنین قابلیت گسترش و تبدیل شدن به قطب اقتصادی شهر به خاطر نزدیک بود به مزاکز تجاری مرکز شهر و همچنین نزدیک بودن به هتل های شهر به خاطر نزدیکی به میدان ازادی(مرکز شهر) از دیگر اهداف انتخاب این سایت بوده است.(هدف از ایجاد نمایشگاه جذب توریست و کارافرینی از طریق ایجاد منطقه اقتصادی میباشد که این زمین به خاطر نزدیک بودن به مرکز شهر از این امتیاز ویژه بهره مند میباشد.)

با توجه به متراژ هفت هکتاری زمین و ۳۵% حق بهره برداری قانونی همچنین مطابق با سیاست های اقتصاد مقاومتی در صرفه جویی در هزینه ساخت نمایشگاه و همچنین خرید زمین(نقاط گسترش سایت و همسایه ها) هتل در زمین مورد نظر طراحی نشده است ولی در عوض جهت رفاه حال گردشگران زمین انتخابی نزدیک  هتل دو ستاره ازادی واقع در میدان ازادی(مرکز شهر) و همچنین  (هتل رسالت ۳ ستاره) واقع در میدان فردوسی انتخاب شده است.

همچنین نزیک بودن زمین مورد نظر به مصلای شهر کرمانشاه که در حال حاضر در حال احداث میباشد به ظرفیت معماری با هویت فرهنگی اسلامی این پروژه افزوده است و همچنین هزینه تهیه زیر ساخت ان را با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین نمونه موردی (نمایشگاه شهر افتاب) کاهش داده است.

مشکلات احتمالی زمین انتخابی :

از جمله این مشکلات میتوان به بار ترافیکی و نبود پارکینگ به میزان کافی اشاره کرد

راه حل :

برای حل ان با بالاتر بردن ظرفیت پارکینگ(پارکینگ طبقاتی)  و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی (بی ار تی) و فرهنگ سازی و ایجاد طرح های ترافیکی مانند زوج و فرد کردن و اخذ عوارضی و توانایی دسترسی گرفتن از دو خیابان اصلی و حذف مشاغل مزاحم (سازماندهی انها) میتوان مشکل بار ترافیکی را به راحتی حل و فصل کرد .(که در طرح مورد نظر با استفاده از پارکینگ طبقاتی و عمومی این مشکل را حل نمودیم).

تنها ۲۳٫۵۶% این زمین را ساختمان اشغال میکند و مابقی به فضای باز اجتماعی جهت استفاده مردم از فضای سبز و همچنین فضای پارکینگ اختصاص داده شده است تا مشکل کمبود جای پارک را حل کند.

بر اساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر کرمانشاه برای هر ۱۰۰متر یک جای پارکینگ باید در نظر گرفته شود که در این زمین با توجه به مساحت ۷۰۵۰۰ متر طبق قوانین ۷۰۵ دستگاه خودرو باید در پارکینگ قرار بگیرد که ان را در پارکینگ عمومی محوطه و بخشی دیگر را در پارکینگ طبقات حل نمودیم.(بر اساس ضوابط ۱۷۵ درصد تا ۵ طبقه مجاز میباشد که برای پارکینگ ۳ طبقه در زیر زمین را مد نظر قرار داده ایم.)

پیشنهاد

مکان یابی سایت مورد نظر طوری میباشد که زمین های اطراف بایر و بلا استفاده میباشد .مکان مورد نظر با توجه به تراکم جمعیتی و نیاز کنونی شهر کرمانشاه میباشد ولی با توجه به چشم انداز ۲۰سال اینده شهر کرمانشاه و رشد جمعیتی و در صورتی که تعداد بازدید کنندگان از نمایشگاه در طرح چشم انداز ۲۰ ساله افزایش پیدا نماید میتوانیم زمین های بایر اطراف را از همین الان جهت توسعه نمایشگاه بین المللی رزرو نماییم که در صورت افزایش جمعیت از ان زمین ها برای توسعه نمایشگاه با توجه به چشم انداز ۲۰ ساله شهر استفاده نماییم.


The land which I have chosen for exhibition design is located in Shohada’s Square in the city of Kermanshah.

To change the land use of urban green space to cultural – exposition it must proposed and decided with justify reasons at commission  under article 5 of the supreme council of the city.

the dimension of the map is intended to Approximate .
user-level cultural exhibitions occupy 35% with density 175% that for the ground land with area of 70500 square meter seven hectares more than 24675 square meters.( the surface area occupied the project that designed in the ground , is 16610 square meters. namely, the project has occupied 23.56% of the total lard area.)

Also to make(creation) access to the site of project all pathways can be used. But must be check the traffic in the streets with high speed. And entrances and exits to the project supported by councils traffic.

Reasons for choosing the land in this area

The purpose of choice of land at this location is reduce population presser (outside of the metropolitan area) and easy access for citizens and traveler and artisans. Of course, another reason for choosing this land near the international airport and the ability to access from the main street and also be close to the imam square (entrance and exit) and inter-city terminal and inter-city passenger rail way station that passenger can quickly and without entering the city and create density of population resolve their needs .also proximity the exhibition with airport  adds to international airport capacity.( if look to construction exhibition from aspect international this the exhibition should be created near the Kermanshah international airport). for example, the Metropolitan exhibition at the Expo Athens in Greece and pointed out that the center only ۲ km to the airport and a few minutes and subway station on the outskirts of the railway .

also the ability to expand and become to economic hub because of its proximity to Azadi Square other objective of has been selected of the site. To prevent noise this collection have been used in the landscaping of green areas. And as well as from double-glazed windows to prevent entry of noise in to the design of this collection is used.

The probable problems to selected land

Among of these problems can be pointed to traffic and lack of parking in sufficient quantities.

Solution:

To solve it by increasing the capacity of parking (vertical parking) and the use of public transportation (BRT) and culture and the creation of even and odd designs and the tax And the ability to access two main streets and remove the annoying jobs (their organizing) can be easily resolved the traffic problems. (Which we in intended plane will solve this problem using of public and vertical parking