کابینت مدرن

امروزه مدل های کابینت شیک و مدرنی در آشپزخانه های مختلف در سراسر دنیا استفاده می شود. در این میان کابینت های مدرن زیادی نیز مطابق با فرهنگ ایران و خانواده های ایرانی طراحی می شود و مورد استفاده قرار می گیرد.طراحان مدرن سعی دارند تا حدودی از سبک سنتی فاصله گیرند تا در طراحی محدود نشوند.
انتخاب یک رنگ برای دکوراسیون و طراحی داخلی کار ساده ای نیست.در این طراحی می بینید که از دو رنگ در کابینت ها استفاده شده که یکی خاکستری و دیگری با رنگ و متریالی گرم به خاطر دنج بودن و حس نشاط به مخاطب انتخاب شده است.


Today, modern cabinets models used in kitchens across the world. The board also meets many modern Iranian culture and Iranian families are designed and used. Modern designers are trying to take some of the traditional style are not limited to the design.

Select a color for decoration and interior design is not easy. In this design, you can see that the two colors are used in cabinets. One is gray and the other with warm colors and materials. They is selected for cozy and refreshing feeling to the audience.