اتاق خواب مدرن

از آنجا که اتاق خواب خصوصی ترین فضا در هر خانه است، در طراحی دکوراسیون و انتخاب رنگ آن باید پیش از هر چیز سلیقه و نیازهای شخصی صاحب آن را در نظر گرفت.در طراحی این اتاق خواب از بافت نرم و طراحی گرم چوب  و همچنین نور طبیعی که در اتاق خواب تابانده شده است حس ارامش در مخاطب بر می انگیزد.


Since the bedroom is the most private space in each house, the decoration and color selection, it should first of all consider the tastes and personal needs of its owner. The design of the bedroom of soft tissue and designed in warm wood and natural light in the bedroom is projected in the audience raises a sense of calm.